Interview med kandidat i filosofi

Martin Tilsted-Petersen er cand.mag. i filosofi fra 2013. Han arbejder i dag som administrationschef hos Divisionsforeningen, som repræsenterer professionel klubfodbold i Danmark. Jobbet fik han allerede som kandidatstuderende, og han har haft stor glæde af samspillet mellem studie- og arbejdslivet.

Hvorfor valgte du i sin tid at læse filosofi?
”Jeg havde på daværende tidspunkt allerede en HD i Organisation og ledelse, som jo byggede på filosofi, sociologi og psykologi. Det, syntes jeg, var virkelig spændende, og jeg ville gerne undersøge de aspekter af det lidt nærmere. Jeg havde derudover også en personlig og faglig interesse for grundlæggende spørgsmål, tanker og ideer omkring verden og eksistens, som var med til at drive beslutningen om at starte på filosofi”.

Hvad går dit arbejde ud på?
”Jeg har det daglige ansvar for driften af kontoret. Vi er et lille kontor med dygtige specialister inden for forskellige områder. Derudover er jeg inde over organisationsudvikling, rekruttering og HR-opgaver, økonomi og formueforvaltning. Vi har rigtig mange penge igennem vores system. Når vi fx sælger vores medie-aftaler til tv, så sælger vi det for store milliardbeløb, vi så skal håndtere. Så står jeg også for varetagelsen af kontakt og forhandlingsforløb med politiske interessenter og er derudover sparringspartner for direktøren og bestyrelsen”.

"Jeg havde en personlig og faglig interesse for grundlæggende spørgsmål, tanker og ideer omkring verden og eksistens, som var med til at drive beslutningen om at starte på filosofi.

Hvad er de største udfordringer i dit job?
”Det er, at jeg jo i princippet har 56 arbejdsgivere bestående af 56 klubber. Så det at manøvrere og være med til at drive udviklingen i samspillet mellem tre turneringer, de 56 klubber og en række andre centrale organisationer inden for fodboldverdenen, det kan godt være en udfordring. Samtidig er det også det, der gør det virkelig spændende og sjovt at være på arbejde”.

Hvad var det første job du fik, efter du blev uddannet, og hvordan fik du det?
”Jamen jeg har jo arbejdet mere eller mindre under hele mit studie. Så det job, jeg har nu, fik jeg på min kandidatuddannelse. Det har jeg været enormt glad for, altså det der med at kunne kombinere studie og arbejde. Der er stor alsidighed i at kunne bevæge sig i begge verdener”.

Hvis du skulle give et karrieretip til en ny studerende, hvad skulle det så være?
”Jeg vil godt betone det med et studierelevant arbejde. Som et karrieretip vil det virkelig kunne hjælpe en. Derudover er praktik også en rigtig god ide. På den måde bliver det at komme ud på arbejdsmarkedet også afmystificeret. Generelt betyder det meget for arbejdsgivere, at de kan se, at man har prøvet andet end at studere. Så er det også en god ide at opbygge et CV og holde kontakten på LinkedIn med folk, man møder. Kunsten er så ikke at blive slave af det, men altid at have sig selv med – det skal være drevet af lyst og interesse”.

Interview december 2014.