Studiemiljø

Uddannelsen hører hjemme på Institut for Kommunikation (KOMM) som også huser pædagogik, retorik, informationsvidenskab og kulturformidling samt film, medier og kommunikation. På instituttet er der mange muligheder for at engagere sig uden for undervisningen og skabe et netværk af medstuderende på tværs af fag.

Filosofi er et fag, hvor de studerende i høj grad engagerer sig udenfor timerne, og der er mange muligheder for at være med i forskellige initiativer. Filosofi har bl.a. sit eget fodboldhold, adskillige læseklubber og diverse udvalg. 

Bar og café

Studentercaféen deles og drives i fællesskab med instituttets andre fag. Caféen sælger til dagligt billig kaffe og kage og tilbyder uformelle rammer for gruppemøder, forberedelse, et spil bordfodbold eller afslapning. Derudover lægger caféen lokaler til fredagsbarer, fester og andre arrangementer i løbet af semesteret i selskab med de studerende fra pædagogik, informationsvidenskab og kulturformidling, retorik, film- og medievidenskab og kommunikation og it.

Studentermagasin

Filosofi udgiver studiebladet "Tanken", som skrives af og til studerende. Magasinet er et godt sted at afprøve sin faglighed og dygtiggøre sig uden for den traditionelle undervisning.

Fagråd

Filosofis fagråd er stedet, hvor de filosofistuderende mødes på tværs af årgangene for at diskutere spændende faglige og politiske problemstillinger i forbindelse med faget. Fagrådet er således med til at beslutte mange vigtige sager omkring uddannelsen og dens fremtid. Filosofis fagråd har mange forskellige underudvalg som fx internationalt udvalg, aktivitetsudvalget, mentorordningsudvalg osv., så der er noget for alle.

Foredragsklub

Der er også en foredragsklub (FSK), hvor studerende hver fredag holder oplæg for medstuderende om emner, de har en særlig interesse i. Alle kan holde oplæg til FSK, og det er et godt sted at øve sine faglige formidlingsevner og få nye faglige inputs fra medstuderende.

Kvinder i Filosofi

Netværk for Kvinder i de filosofiske fag er en fagligt funderet filosofisk forening. Hovedformålet er gennem åbne arrangementer at prioritere synligheden af og samarbejdet mellem kvindelige studerende, forskere og undervisere i Danmark. Med semesterstartsforelæsninger, speciale workshops, ph.d.-orienteringsmøder og en årlig konference i forbindelse med generalforsamlingen er netværket et sted at orientere sig, blive inspireret og knytte kontakt til filosoffer over hele landet. 

Videnscenter og læsepladser

I instituttets videnscenter finder du læsepladser, hvor du i selskab med dine I instituttets videnscenter finder du fagrelevant litteratur og læsepladser, hvor du i selskab med dine medstuderende kan læse i et roligt og uforstyrret miljø. Med studiekort har du adgang til videnscentret hele døgnet. Ud over instituttets eget videnscenter har du også mulighed for at benytte dig af Det Kongelige Biblioteks faciliteter. Det Humanistiske Fakultet har ca. 80 specialepladser samlet i "Specialistfabrikken", som stilles til rådighed for fakultetets specialestuderende.

Tanken og Tanken Live

Studiebladet skrives og redigeres af de filosofistuderende. Bladet indeholder faglige artikler og fungerer som oplysningskanal for faglige og sociale arrangementer på instituttet. Tanken Live er debataftener for filosofistuderende ved KU. Det tager udgangspunkt i studiebladet Tanken og afholdes to gange i semesteret.