Kandidat i fødevareinnovation og sundhed

Elsker du at eksperimentere med nye fødevarer, og vil du gerne forstå samspillet mellem maden og mennesket? Med en uddannelse i fødevareinnovation og sundhed kan du komme til at arbejde med udvikling af sunde, bæredygtige og mere velsmagende fødevarer. Du får færdigheder inden for fødevarevidenskab, innovative processer og produktudvikling og bliver dermed et bindeled mellem forbrugerne og industrien.

Uddannelsen er engelsksproget.

Du kommer til at arbejde aktivt med fødevarevidenskab, fødevareinnovation og produktudvikling inden for discipliner som ernæring, Food Design Thinking, forbrugervidenskab, fødevarekemi, gastronomi, madsociologi og sensorik.

Du bliver i stand til at udforske og optimere fødevarer med velsmag, sundhed og bæredygtighed, som de våben, der skal sikre udbredelse til gavn for flest mulige.

Læs mere om uddannelsen under Faglig profil og job