Kandidat i fødevareinnovation og sundhed – Københavns Universitet

Kandidatuddannelsen i gastronomi og sundhed på Københavns Universitet

Kandidat i fødevareinnovation og sundhed

(Uddannelsen hed tidligere gastromi og sundhed)

Som dimittend i kandidatuddannelsen i fødevareinnovation og sundhed kan du bidrage til at udvikle sunde fødevarer. Du kan arbejde med innovation i krydsfeltet mellem mad og sundhed – med sigte på at øge udbuddet af sunde, velsmagende fødevarer.

"

Vi lærer at samarbejde med mange forskellige aktører i fødevareindustrien. Tidligere har der ikke har været så meget kontakt mellem forbrugerne, industrien samt de teknologiske og gastronomiske eksperter. Vi bliver det medierende link.”

- Signe, MSc in Food Innovation and Health

Med en kandidatuddannelse i fødevareinnovation og sundhed kan du udvikle nye, sundere og mere velsmagende fødevarer med udgangspunkt i videnskabelige principper. Du får viden om fødevarekemi, madkultur, sensorik, forbrugernes oplevelse af fødevarer og måltider samt gastronomiske teknikker – og du lærer at arbejde innovativt med disse.

Du bliver også i stand til at rådgive og samarbejde med virksomheder og sundhedsmyndigheder på fødevareområdet. Med din ekspertise fra uddannelsen kan du altså være med til at præge fremtidens madkultur!

Uddannelsen er engelsksproget.

Læs mere om uddannelsens faglige profil og jobmuligheder.

Frist for ansøgning og optagelse

Ansøgningsfrist for alle ansøgere er:

  • 1. marts med studiestart 1. september

Læs mere om ansøgning og optagelse.

Udlandsophold

Du har rig mulighed for at tage på studieophold i udlandet som led i din kandidatuddannelse i Fødevareinnovation og sundhed.