Kandidat i fødevareinnovation og sundhed

Med en uddannelse i fødevareinnovation og sundhed kan du komme til at arbejde med udvikling af sunde, bæredygtige og mere velsmagende fødevarer. Du bliver gastronomisk og teknologisk ekspert og dermed et bindeled mellem forbrugerne og industrien.

Uddannelsen er engelsksproget.

Uddannelsen er anvendelsesorienteret og du lærer at arbejde innovativt inden for felterne fødevarekemi, madkultur, sensorik og produktudvikling. Derudover får du viden om forbrugerens oplevelse af fødevarer, bæredygtighed i fødevareproduktion samt gastronomiske teknikker.

Læs mere om uddannelsen under Faglig profil og job

Mød os på: