Ansøgning og optagelse

ucph studerende

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse eller en anden relevant uddannelse på samme niveau.

Ansøgningsprocedure

Ansøgningsproceduren afhænger af dit statsborgerskab og din uddannelsesbaggrund:

ER DU STATSBORGER I DK, EU, EØS ELLER SCHWEIZ?
ER DU STATSBORGER I STORBRITANNIEN* ELLER I ET LAND UDEN FOR EU, EØS ELLER SCHWEIZ?

* For ansøgere fra Storbritannien: ansøgningsfristen for at søge om optagelse er den 1. marts.  Læs mere her

Prioritering af ansøgere

Ansøgningskriterier

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end der er pladser på uddannelsen, sker udvælgelsen på baggrund af følgende prioritering:

  1. retskravsbachelor
  2. ansøgere med en bachelorgrad i fødevarer og ernæring med specialisering i ernæring og sundhed fra Københavns Universitet.
  3. ansøgere med en bachelorgrad i fødevarer og ernæring med specialisering i kvalitet og teknologi fra Københavns Universitet.
  4. ansøgere med en bachelorgrad i fødevarer og ernæring, ernæring og sundhed eller en bachelorgrad inden for relaterede områder hvis deres uddannelse indeholder minimum 120 ECTS-point inden
  5. andre ansøgere

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere inden for en kategori end der er pladser på uddannelsen, sker udvælgelsen på baggrund af følgende kriterier:

  1. Det samlede antal ECTS-point inden for naturvidenskab
  2. Det samlede antal ECTS-point inden for biokemi, fysiologi og statistik