Faglig profil og job

Udfordringer med højt  klimaaftryk fra vores kost samt fedme og dårlig ernæring er prioriteret højt på den internationale agenda. Samtidig ser vi, at vores forbrug af fødevarer ændrer sig. Allerede inden, vi selv går i køkkenet, er flere og flere af vores fødevarer i dag helt eller delvist forarbejdet. Convenience-produkter er dog ofte langt fra det sunde og bæredygtige valg. Derfor bør vi stille større krav til sundhed og bæredygtighed i de produkter, der udvikles.

Uddannelsen i fødevareinnovation og sundhed er en videnskabelig men praksisnær uddannelse, der med sin innovative tilgang udfordrer den traditionelle opfattelse af gastronomi, og hvad det er muligt at spise.  Du lærer at kombinere viden om ernæring, sensorisk kvalitet, innovation og entreprenørskab med fødevarekemi, gastronomiske principper, produktudvikling, sociologi og forbrugeroplevelser. Dermed bliver du i stand til at navigere i krydsfeltet mellem velsmag, sundhed og bæredygtighed med henblik på at udvikle nye succesfulde fødevarer.

Hvilke kompetencer får du? Den unikke kombination af viden, metoder, teknikker og kompetencer betyder, at du som kandidat i fødevareinnovation og sundhed blandt andet vil være i stand til at:

  • Arbejde tværfagligt og i grupper for at fremme innovation og kreativitet i forbindelse med udvikling af velsmagende, ernæringsrigtige og bæredygtige produkter.
  • Forstå betydningen af kognitive, sociale og kulturelle faktorer, der påvirker vores spisevaner
  • Arbejde videnskabeligt med fødevarer, fx evaluere den ernæringsmæssige, kemiske og sensorisk kvalitet.
  • Håndtere forbrugernes ønsker, behov og præferencer i relation til mad og spisning.
  • Identificere faktorer, der har indflydelse på bæredygtighed og minimere madspild i produktionen og i forbindelse med indtagelsen af fødevarer.
  • Varetage rådgivnings- og ledelsesopgaver i relation til fødevarer og sundhed for private virksomheder og offentlige institutioner.
  • Forstå hvordan forbrugervidenskab kan anvendes til at støtte marketingsstrategier i fødevarevirksomheder.
  • Undervise og forske inden for fødevarer, sundhed og bæredygtighed.

Jobmuligheder

Med en kandidatuddannelse i fødevareinnovation og sundhed kan du med dine kompetencer inden for fødevarevidenskab, ernæring, innovation og entrepreneourship få spændende jobs i  fødevarevirksomheder eller i den offentlige sektor, fx som produktudvikler eller rådgiver. Du kan også arbejde med kommunikation, sundhedsfremme, ledelse eller forskning på fødevareområdet (fx i sundhedssektoren), blive underviser (eksempelvis på professionshøjskoler), fungere som konsulent eller etablere din egen start-up virksomhed

Læs mere om undervisning og opbygning på uddannelsen