Bindeled mellem industrien og forbrugerne

Interviewet med kandidatstuderende Signe Randbøll-Jensen blev lavet, mens uddannelsen stadig hed "Gastronomi og sundhed".

Signe Randbøll-Jensen vil gerne udvikle sunde fødevarer, når hun har færdiggjort sin kandidatuddannelse i gastronomi og sundhed.

Signe har en bacheloruddannelse i fødevarer og ernæring. Signe har valgt at følge sin interesse for fødevarer, og derfor læser hun kandidatuddannelsen gastronomi og sundhed. Hun valgte uddannelsen på grund af dens bredte og kombinationen af forskellige teoretiske tilgange i forhold til fødevarer.

”Jeg har valgt netop kandidatuddannelsen i gastronomi og sundhed, fordi den giver et bredt indblik i fødevareområdet. Samtidig anlægger vi et anderledes perspektiv på området: Det er en naturvidenskabelig uddannelse med en sociologisk vinkel,” fortæller Signe.

Hvad handler uddannelsen gastronomi og sundhed om?
På gastronomi og sundhed arbejder du inden for kerneområderne kemi og sensorik. Det handler om, hvad der sker med en fødevare, når du påvirker den fysisk og kemisk. Hvad sker der med produktet og produktets forskellige smage? Samtidig får du et indblik i fødevareområdets kompleksitet og de faktorer, der påvirker vores kost. Signe har i løbet af studierne fået en særlig interesse for sensorik:

”Da jeg startede var mit fokus slet ikke på sensorik, men det er det nu. Sensorik er mange ting. Det handler om, hvilke faktorer der er i spil, når vi spiser, såsom vores sanser, vores næringsoptag, vores erindringer, stimulanser og meget mere. Vi mennesker har nogle meget fine sensoriske mekanismer, som maskiner ikke kan gøre efter. Det synes jeg er interessant,” siger Signe.

Hvordan er kontakten til virkeligheden på studiet?
Gastronomi og sundhed er et lille tværfagligt studium. På uddannelsen er der en del projekt- og gruppearbejde, så du bruger meget tid sammen med dine medstuderende. Det har sine fordele, da du bliver rigtig god til at samarbejde og give sparring, hvilket er nyttige egenskaber på arbejdsmarkedet:

”Undervisningsformen lægger op til samarbejde og sparring, og dermed bliver vi klædt på til at komme ud på arbejdsmarkedet og løse nogle konkrete problemstillinger hos mange forskellige aktører,” forklarer Signe. Og hun tilføjer:

”Vi får kompetencer til at samarbejde med mange aktører i fødevarebranchen, hvor der ikke tidligere har været så meget kontakt mellem forbrugerne, industrien og de teknologiske og gastronomiske eksperter. Vi bliver det medierende led.” 

Hvilken problemstilling vil du gerne arbejde med, når du er færdiguddannet?
Der er flere forskellige ting, som du kan specialisere dig i. Signe vil gerne ind i fødevareindustrien, når hun er færdiguddannet. Hendes mål er at rykke fødevareproduktionen i en mere positiv retning ved at lave naturlige produkter ud af gode råvarer.

”Der er en stor skepsis over for fødevareindustrien. Jeg vil gerne være med til at lave nogle bedre produkter til forbrugerne,” afslutter Signe.