Kandidat i fødevarevidenskab – Københavns Universitet

Kandidat i fødevarevidenskab

På fødevarevidenskab får du kompetencer til at udvikle fremtidens fødevarer. Du bliver uddannet til at styre produktionen i fødevarevirksomheder, arbejde med fødevaresikkerhed og udvikle nye sunde madvarer. Du kan vælge mellem tre specialiseringer inden for bestemte fagområder: Mejeriteknologi (mejeriingeniør), Ølvidenskab samt en individuel specialisering.

Uddannelsen er engelsksproget.

"Hvis man synes, at mad er spændende, set fra en naturvidenskabelig synsvinkel, så er der rige muligheder for at sammensætte en uddannelse, som passer til ens interesser.

Karen H. G. Nielsen, studerende på fødevarevidenskab

Fødevarer, kvalitet og sikkerhed fylder meget i samfundsdebatten og for den enkelte forbruger.

De sidste årtiers landvindinger inden for teknologien og den biologiske videnskab har skabt helt nye måder at producere og behandle fødevarer på.

Den øgede teknologisering har gjort produktionen af fødevarer meget kompleks, og der er et stigende behov for højtuddannede kandidater, som kan overskue og anvende de nye muligheder.

På fødevarevidenskab kan du gå i dybden med lige præcis det fagområde, du finder mest interessant. Du kan vælge mellem to specifikke specialiseringer: Mejeriteknologi og Ølvidenskab. Desuden kan du vælge en individuel specialisering, hvor du selv har indflydelse på sammensætningen af kurser og kompetencer. Du kan lade dig inspirere af flere anbefalede forløb, som f.eks. procesanalytisk teknologi, fødevaresikkerhed eller fødevareingredienser. Klik dig ind på de enkelte specialiseringer i boksen til højre.

Læs mere om uddannelsens faglige profil og jobmuligheder.

Interview med studerende

Læs interview med studerende

Udlandsophold

Du har rig mulighed for at tage på studieophold i udlandet som led i din kandidatuddannelse i fødevarevidenskab.