Adgangskrav

Hvis du har en afsluttet eller er i gang med det sidste semester af en adgangsgivende uddannelse, kan du søge ind på kandidatuddannelsen i fødevarevidenskab og teknologi.

Du kan både søge om optagelse med en uddannelse der på forhånd opfylder adgangskravene eller en anden adgangsgivende uddannelse, uanset hvilket universitet, du kommer fra.

Det er udelukkende din bacheloruddannelse, der bliver brugt som adgangsgrundlag.

Uddannelse der automatisk opfylder adgangskravene

Hvis du har gennemført en af nedenstående bacheloruddannelser, opfylder du automatisk alle faglige adgangskrav.

 • Fødevarer og ernæring med specialisering i enten kvalitet og teknologi eller som fødevareingeniør fra Københavns Universitet (retskravsbachelor optages altid*)
 • En professionsbachelorgrad i fødevareanalyse eller fødevaresikkerhed og -kvalitet fra DTU

*Som retskravsbachelor er du garanteret en studieplads, hvis du søger inden ansøgningsfristen senest til det 4. sommeroptag, efter du har afsluttet din bachelor.

Se nederst på siden om særlige regler for valg af specialisering.

Anden uddannelse

Hvis din uddannelse ikke på forhånd opfylder adgangskravene, skal optagelsesudvalget vurdere din ansøgning individuelt. Det betyder, at studienævnet vurderer om din uddannelse kan opfylde adgangskravene baseret på uddannelses faglige indhold.

Hvis du har en bachelorgrad i fødevarer og ernæring med specialisering i ernæring og sundhed fra Københavns Universitet er du kvalificeret til optagelse, hvis du har følgende elementer som en del af din uddannelse:

 • Fødevaremikrobiologi - NFOB14028U
 • Se nederst på siden om særlige regler for valg af specialisering

Hvis du har en bachelorgrad inden for naturvidenskab fra Københavns Universitet kan du blive optaget hvis din bacheloruddannelse indeholder følgende elementer:

 • Matematik (min. 7,5 ECTS-point)
 • Statistik (min. 7,5 ECTS-point)
 • Kemi (min. 15 ECTS-point)
 • Celle- og/eller molekylærbiologi (7,5 ECTS-point)
 • Fødevaremikrobiologi (7,5 ECTS-point)
 • Biokemi (min. 7,5 ECTS-point)

Andre ansøgere

Fakultetet kan desuden optage ansøgere, der efter en individuel faglig vurdering har uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med ovenstående krav.

Adgangsgivende uddannelse og andre kurser/projekter

Når vi vurderer om du opfylder adgangskravene til kandidatuddannelsen, må vi kun lægge vægt på din adgangsgivende bacheloruddannelse. Du kan derfor ikke tage suppleringskurser mellem en bachelor- og en kandidatuddannelse, for at opfylde de specifikke adgangskrav.   Har du bestået kurser/projekter før du blev/bliver færdig med den adgangsgivende bacheloruddannelse, kan de indgå i vurderingen, selvom de ikke er en del af denne bacheloruddannelse.

 • Det gælder kurser/projekter, du har taget som enkeltfag og kurser/projekter, du har taget som en del af en anden uddannelse.
 • Højest 30 ECTS-point af disse kurser/projekter kan indgå.

Sprogkrav

Hvis du har en bacheloruddannelse fra et dansk universitet, opfylder du sprogkravet.
Har du en bacheloruddannelse fra udlandet, skal du dokumentere et engelsk sprogkrav.  Læs mere om sprogkravet her.

Særlige regler for valg af specialisering

Følgende særlige regler gælder kun for bachelorer fra Fødevarer og ernæring fra Københavns universitet, og studerende, der har bestået mejeripraktikken på Københavns universitet som en del af deres bacheloruddannelse.

Hvis du har bestået mejeripraktik fra Københavns Universitet, må du ikke vælge specialiseringen i mejeriteknologi inkl. praktik. Du må i stedet vælge en af de følgende specialiseringer:

 • Generel profil i fødevarevidenskab
 • Mejeriteknologi ekskl. praktik
 • Ølvidenskab

Hvis du ikke har bestået mejeripraktik fra Københavns universitet som en del af din bacheloruddannelse, må du ikke vælge specialiseringen mejeriteknologi ekskl. praktik. Du kan i stedet vælge mellem følgende specialiseringer:

 • Generel profil i fødevarevidenskab
 • Mejeriteknologi inkl. praktik
 • Ølvidenskab

Hvis du har bestået kødpraktik eller fødevareingeniørpraktik (individuel praktik) som en del af din bacheloruddannelse i Fødevarer og ernæring fra Københavns Universitet, må du ikke vælge specialiseringerne i mejeriteknologi. Det skyldes 1) at du samlet set kun må have én kompetencegivende 30 ECTS praktik én gang, på bachelor og kandidat og 2) at det et krav for at kunne opfylde kompetenceprofilerne på specialiseringerne i mejeriteknologi at du på enten bachelor eller kandidat gennemfører mejeripraktik. Når du allerede har haft en anden praktik, og derfor ikke kan tage mejeripraktikken, kan du ikke leve op til kompetenceprofilen. Du må i stedet vælge en af de følgende specialiseringer:

 • Generel profil i fødevarevidenskab
 • Ølvidenskab.