Ansøgning og optagelse

ucph studerende

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse eller en anden relevant uddannelse på samme niveau.

Ansøgningsprocedure

Ansøgningsproceduren afhænger af dit statsborgerskab og din uddannelsesbaggrund:

ER DU STATSBORGER I DK, EU, EØS ELLER SCHWEIZ?
ER DU STATSBORGER I STORBRITANNIEN* ELLER I ET LAND UDEN FOR EU, EØS ELLER SCHWEIZ?

* For ansøgere fra Storbritannien: ansøgningsfristen for at søge om optagelse er den 1. marts.  Læs mere her

Prioritering af ansøgere

Ansøgningskriterier

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end der er pladser på uddannelsen, sker udvælgelsen på baggrund af følgende prioritering:

  1. retskravsbachelorer
  2. ansøgere med en professionsbachelorgrad i fødevareanalyse eller fødevaresikkerhed og -kvalitet fra DTU
  3. ansøgere med en bachelorgrad i fødevarer og ernæring fra Københavns Universitet.
  4. ansøgere med en bachelorgrad inden for naturvidenskab eller lignende områder.
  5. andre ansøgere

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere inden for en kategori end der er pladser på uddannelsen, sker udvælgelsen på baggrund af følgende kriterier:

  1. Gennemsnittet af ansøgerens karakterer. Hvis forskellige karaktersystemer gør sammenligning umulig, bliver ansøgninger prioriteret ud fra en individuel vurdering fra optagelsesudvalget.