Mejeripraktik

Mejeripraktik giver dig viden om mejeriproduktion i praksis. Du får indsigt i arbejdsgangen på mejerivirksomheder med forskellige produktionsgrene og i følgeindustrien (ingredienser, udstyr mm).

Mejeripraktik består af to undervisningsophold på Kold College i Odense, samt to praktikophold på mejerier eller virksomheder med tilknytning til mejeriindustrien. De nødvendige faglige forudsætninger for at deltage i praktikken får du gennem undervisningsopholdene på Kold College.

I løbet af praktikken bliver du inddraget i de daglige produktionsprocesser og  problemstillinger i produktionen, og du får via projektarbejde indblik i virksomheden, arbejdsmetoder, kollegiale forhold osv. Et praktikophold kan udover et fagligt og praktisk indhold give dig mulighed for at skabe kontakter, som du kan få gavn af i dit videre uddannelsesforløb og efterfølgende karriere.

Et praktikophold kommer også den enkelte virksomhed til gode. Virksomheden har gavn af den nytænkning og de ressourcer, praktikanten ofte kommer med i forbindelse med løsning af konkrete problemstillinger.

Gennemført mejeripraktik giver sammen med kandidatuddannelsen i fødevarevidenskab (cand. techn. al.) med specialisering i mejeriteknologi ret til at bruge titlen mejeriingeniør.

Næste tilmeldingsfrist til mejeripraktik er 10. oktober 2019

Tilmeld dig til mejeripraktikken her

Har du spørgsmål til praktikforløbet, kan du kontakte praktikkoordinator Anni Bygvrå Hougaard (abhg@food.ku.dk)

Du kan desuden læse mere detaljeret om mejeripraktikken herunder: