Undervisning og opbygning

Undervisningen omfatter forelæsninger, seminarer, praktiske og teoretiske øvelser, ligesom der er en del projektarbejde. Du arbejder både selvstændigt og i projektgrupper.

Du får kontakt til virkeligheden, da du kommer til at beskæftige dig med de udfordringer, der også er vigtige uden for universitetets mure.

Opbygning 

Uddannelsen består af både obligatoriske fag, valgfrie fag, temakurser og et afsluttende speciale.

Hvilke kurser, du skal have, afhænger af, hvilken specialisering du vælger at følge. Der er to specifikke specialiseringer på uddannelsen eller du kan følge en individuel specialisering:

Virksomhedsprojekt og udlandsophold

Undervejs i studiet har du flere muligheder for at samarbejde med fødevareindustrien eller andre aktører, fx kan du lave et virksomhedsprojekt. Samarbejdet kan give dig både relevante kompetencer og et interessant netværk. Det er også muligt at tage på udlandsophold som en del af uddannelsen.

Speciale 

Du slutter din kandidatuddannelse med at skrive et speciale, som er et større skriftligt arbejde, der svarer til et halvt års undervisning. Du kan lave speciale alene eller i en gruppe.

Specialet tager ofte udgangspunkt i en konkret problemstilling fra en fødevarevirksomhed eller en forskningsopgave.

Eksempler på specialer:

  • Hurtig metode til bestemmelse af salmonella
  • Ny metode til bestemmelse af fedtindholdet i sødmælkspulver
  • Hvad er god spisekvalitet i svinekød, og hvordan opfatter forbrugerne dette?
  • Tilsætning af antioxidanter til emballage