Mejeriteknologi (mejeriingeniør)

Vil du gerne være den fremtidige ekspert i mejeriteknologi?

Mælk og mejeriprodukter er sunde, naturlige og velsmagende fødevarer med en høj ernæringsmæssig værdi, og de er derfor vigtige fødevarer for en øget global befolkning.

Danske mejerier og følgeindustrier (ingrediensvirksomheder, udstyrsproducenter, instrumentproducenter mv.) er vigtige aktører på det internationale marked. I en globaliseret verden vil en specialisering i mejeriteknologi give dig mulighed for at arbejde i en række nøglepositioner inden for produktion, innovation eller teknisk rådgivning.

Der er en lang tradition for mejeriuddannelse på højt akademisk niveau i Danmark, og vi stræber efter at udvikle undervisningen og levere de kompetencer, der efterspørges i fremtiden.

Specialiseringen i mejeriteknologi tiltrækker et stort antal internationale studerende og der undervises på engelsk.

Fagligt fokus

Du vil lære om procesteknologier, der omdanner den rå mælk til en bred vifte af ernæringsrigtige produkter. Du vil få et indgående kendskab til hele produktionskæden samt en dybdegående forståelse af, hvordan de enkelte processer i mejeriet påvirker produktet og produktkvaliteten.

Bioteknologi er et vigtig undervisningsområde inden for mejeriteknologi. Det omhandler brug af starterkulturer og enzymer til at skabe de ønskede produktegenskaber. Du vil desuden få et indblik i den underliggende kemi og en dybdegående forståelse af mikrobiologi.

Du får også en grundig indsigt i fremstillingen af mejeriprodukter, herunder brugen af ​​ingredienser for at opnå den ønskede kvalitet.

Om uddannelsen

Du vil blive undervist af førende forskere fra Københavns Universitet og fra industrien. Forelæsninger og laboratoriearbejde er suppleret med praktiske pilot-skala-forsøg.

De fleste af kurserne er obligatoriske, men der er også valgfrie kurser.

Dit speciale vil behandle aktuelle problemstillinger og vil foregå i tæt samarbejde med en virksomhed.

Det tætte samarbejde med industrien gennem undervisning, ekskursioner og virksomhedsbesøg giver dig kommerciel indsigt og gode muligheder for at etablere et stærkt netværk.

Mejeripraktik

Praktikforløbet er obligatorisk, hvis du ikke har gennemført den som en del af din bacheloruddannelse. Du kan også få dispensation fra praktikken, hvis du har en afsluttet uddannelse som mejerist, mejeritekniker eller procesteknologi med mejerispeciale.

Forløbet består af seks ugers introduktionsforløb på Kold College efterfulgt af otte ugers praktik på en mejerivirksomhed, to ugers forløb på Kold College samt yderligere fem ugers afsluttende virksomhedspraktik.

Uddannelsens opbygning

Specialiseringen kan forløbe på flere måder, afhængigt af om mejeripraktikken skal være en del af din kandidatuddannelse (hvis du fx ikke allerede har gennemført den på bacheloruddannelsen), samt om du har studiestart i september eller februar.

Specialiseringens forløb med studiestart i september inkl. mejeripraktik:

* Kurset er ikke obligatorisk, hvis du allerede har bestået det (eller kurset International Food Legislation and Quality Management) som en del af din bacheloruddannelse.

Specialiseringens forløb med studiestart i september uden mejeripraktik:

* Kurset er ikke obligatorisk, hvis du allerede har bestået det (eller kurset International Food Legislation and Quality Management) som en del af din bacheloruddannelse.

 

Specialiseringens forløb med studiestart i februar inkl. mejeripraktik:

Blok 3 Blok 4 Blok 1 Blok 2
1. år Food Processing Dairy Process and Equipment Praktik
Molecular and Functional Properties of Milk Sustainable Innovation in Food Science
2. år Dairy Product Technology 1 Dairy Product Technology 2 Food Quality Management and Control * Valgfrit kursus
Valgfrit kursus Dairy Microbiology Microbiology of Fermented Food and Beverages Valgfrit kursus
3. år Speciale

* Kurset er ikke obligatorisk, hvis du allerede har bestået det (eller kurset International Food Legislation and Quality Management) som en del af din bacheloruddannelse.

Specialiseringens forløb med studiestart i februar uden mejeripraktik:

Blok 3 Blok 4 Blok 1 Blok 2
1. år Food Processing Dairy Process and Equipment Microbiology of Fermented Food and Beverages Valgfrit kursus
Molecular and Functional Properties of Milk Sustainable Innovation in Food Science Food Quality Management and Control * Valgfrit kursus
2. år Dairy Product Technology 1 Dairy Product Technology 2 Speciale
Valgfrit kursus Dairy Microbiology

* Kurset er ikke obligatorisk, hvis du allerede har bestået det (eller kurset International Food Legislation and Quality Management) som en del af din bacheloruddannelse. 

Eksempler på specialer:

 • Ny metode til bestemmelse af fedtindholdet i sødmælkspulver
 • Grynethed i yoghurt med lavt fedtindhold
 • Syrnede mælkedrikkes stabilitet
 • Smag i ost med lavt fedt indhold
 • Ost med vegetabilsk fedt

Karrieremuligheder

 • Mejeriingeniører får oftest arbejde i private virksomheder inden for produktion, forskning, udvikling og innovation, rådgivning og salg samt kvalitetsstyring.
 • En specialisering i mejeriteknologi vil gøre dig til en global ekspert inden for mejeri og fødevarer. Mange finder job hos andre fødevareproducenter, i ingrediensvirksomheder, hos udstyrs- eller instrumentproducenter eller i medicinalvirksomheder.
 • Der er også mulighed for offentlig ansættelse inden for forskning, undervisning eller levnedsmiddelkontrol.
 • Mejeriingeniører ender ofte i koordinerende og ledende stillinger.
 • Der er rigtig gode muligheder for både kort- og langsigtet ansættelse i udlandet.
 • Industrien mangler færdige kandidater. Den meget lave arbejdsløshed for danske mejeriingeniører betyder, at der reelt er tale om fuld beskæftigelse. 

Mulighed for at læse i udlandet

Der er gode muligheder for at studere i udlandet i løbet af kandidatuddannelsen. Der er tæt kontakt mellem Københavns Universitet og udenlandske universiteter, bl.a. Wageningen i Holland. Der er også mulighed for at lave sit speciale i udlandet, helt eller delvist.

Mulighed for erhvervssamarbejde

Danske mejerier udviser et stort engagement i forhold til uddannelsen, og der er blandt andet nedsat et kontaktudvalg med repræsentanter fra industrien, der sørger for at uddannelsen er solidt forankret i en praktisk, industriel virkelighed og holder et højt fagligt niveau.

Du vil møde mange undervisere fra industrien i løbet af uddannelsen, og der er mange ekskursioner og virksomhedsbesøg.

Desuden bliver stort set alle specialer udført i tæt samarbejde med en virksomhed. Det betyder, at de problemstillinger du arbejder med som studerende også er særdeles relevante for mejerierhvervet.

Studiemiljøet på uddannelsen

Der er et særdeles aktivt studiemiljø på uddannelsen. De studerende har deres egen interessegruppe, der bl.a. arrangerer studiebesøg, rejseaften og fester.

Desuden er der kontakt til Mejeriforeningen og til et særligt rejselegat, der yder støtte til studierejser.

Læs mere om studiemiljøet på SCIENCE