Mejeriteknologi (mejeriingeniør)

Vil du være fremtidens ekspert i mejeriteknologi?

Mejeriprodukter har en høj ernæringsmæssig værdi, og mælk indeholder mange unikke kemiske komponenter, der kan bruges til at tilføre smag eller struktur til fødevarer. De har derfor også en vigtig fremtid for en øget global befolkning.

Danske mejerier og følgeindustrier (ingrediensvirksomheder, udstyrsproducenter, instrumentproducenter mv.) er vigtige aktører på det internationale marked. I en globaliseret verden vil en specialisering i mejeriteknologi give dig mulighed for at arbejde i en række nøglepositioner inden for produktion, innovation eller teknisk rådgivning.

Der er en lang tradition for mejeriuddannelse på højt akademisk niveau i Danmark, og specialiseringen i mejeriteknologi tiltrækker desuden et stort antal internationale studerende.

Fagligt fokus

Du vil lære om procesteknologier, der omdanner den rå mælk til en bred vifte af produkter. Du vil få et indgående kendskab til hele produktionskæden samt en dybdegående forståelse af, hvordan de enkelte processer i mejeriet påvirker produktet og produktkvaliteten. Globalt er der stigende fokus på at producere bæredygtige fødevarer, og en af de mest effektive måder at opnå dette, er ved at reducere ressourceforbruget, og minimere spild af råvaren.

Bioteknologi er et andet vigtigt undervisningsområde inden for mejeriteknologi. Det handler om brug af starterkulturer og enzymer til at skabe de ønskede produkter med minimal brug af ressourcer. Du vil desuden få et indblik i den underliggende kemi og en dybdegående forståelse af fermentering af fødevarer.

Du får også en grundig indsigt i fremstillingen af mejeriprodukter, herunder brugen af ingredienser for at opnå den ønskede kvalitet.

Om uddannelsen

Du vil blive undervist af førende forskere fra Københavns Universitet og fra industrien. Forelæsninger og laboratoriearbejde er suppleret med praktiske forsøg i vores pilot-mejeri.

De fleste af kurserne er obligatoriske, men der er også valgfrie kurser. Da du selv kan vælge kurser svarende til 15 ECTS, har du mulighed for at sætte dit eget præg på uddannelsen, eksempelvis ved at følge kurser i gastronomi, avanceret spektroskopi eller fysisk/kemiske ændringer under lagring.

Dit speciale vil behandle aktuelle problemstillinger og kan foregå i tæt samarbejde med en virksomhed.

Det tætte samarbejde med industrien gennem undervisning, ekskursioner og virksomhedsbesøg giver dig kommerciel indsigt og gode muligheder for at etablere et stærkt netværk.

Mulighed for erhvervssamarbejde

Danske mejerier udviser et stort engagement i forhold til uddannelsen, og der er blandt andet nedsat et kontaktudvalg med repræsentanter fra industrien, der sørger for, at uddannelsen er solidt forankret i en praktisk, industriel virkelighed og holder et højt fagligt niveau.

Du vil møde mange undervisere fra industrien i løbet af uddannelsen, og der er mange ekskursioner og virksomhedsbesøg. Desuden bliver stort set alle specialer udført i tæt samarbejde med en virksomhed. Det betyder, at de problemstillinger, du arbejder med som studerende, også er særdeles relevante for mejerierhvervet.

Mejeripraktik

Det stærke fokus på at kunne anvende sin viden i praksis gør, at det er obligatorisk at have et ekstra halvt års praktikforløb. Du kan dog få dispensation fra dette forløb, hvis du allerede har gennemført mejeripraktik som en del af din bacheloruddannelse, eller hvis du har en afsluttet uddannelse som mejerist, mejeritekniker eller procesteknologi med mejerispeciale.

Praktikforløbet er en kombination af teoretisk undervisning på Københavns Universitet og Kold College, samt  14 ugers virksomhedspraktik fordelt på to virksomheder.

Uddannelsens opbygning

Specialiseringen kan forløbe på flere måder, afhængigt af om mejeripraktikken skal være en del af din kandidatuddannelse (hvis du fx ikke allerede har gennemført den på bacheloruddannelsen), samt om du har studiestart i september eller februar.

Specialiseringens forløb med studiestart i september inkl. mejeripraktik:

Specialiseringens forløb med studiestart i september uden mejeripraktik:

Specialiseringens forløb med studiestart i februar inkl. mejeripraktik:

Blok 3 Blok 4 Blok 1 Blok 2
1. år Food Processing Dairy Product Technology 1 Praktik
Molecular and Functional Properties of Milk Sustainable Innovation in Food Science
2. år Dairy Product Technology 2 Valgfrit kursus Food Quality Management and Control  Dairy Microbiology
Valgfrit kursus Valgfrit kursus
Microbiology of Fermented Food and Beverages Valgfrit kursus
3. år Speciale

Specialiseringens forløb med studiestart i februar uden mejeripraktik:

Blok 3 Blok 4 Blok 1 Blok 2
1. år Food Processing Dairy Product Technology 1 Microbiology of Fermented Food and Beverages Dairy Microbiology
Molecular and Functional Properties of Milk Sustainable Innovation in Food Science Food Quality Management and Control  Valgfrit kursus
2. år Dairy Product Technology 2 Valgfrit kursus Speciale
Valgfrit kursus Valgfrit kursus