Ølvidenskab

Ølproduktion har stolte traditioner i Danmark. Vi har i mange år eksporteret vores specialviden om dette produkt til resten af verden, og danske brygmestre har bygget et stort antal bryggerier i udlandet.

Øl består i udgangspunktet af relativt få råvarer og procestrin, men alligevel er vi i stand til at skabe meget forskellige øl, både mht. alkoholstyrke, farve, bitterhed og smagsoplevelse.

Den danske, norske, svenske og finske bryggeriforening varetager den internationalt anerkendte brygmesteruddannelse igennem den Skandinaviske Bryggerhøjskole (SBH). Og nu har de nordiske bryggeriforeninger og Københavns Universitet besluttet at gøre en stærk uddannelse endnu bedre ved at kombinere kompetencerne fra SBH med den fødevareforskning, som universitetet er verdenskendt for.

Når du har fuldført kandidatuddannelsen i ølvidenskab, får du titlen Cand.tech.al. med specialisering i bryggeriteknologi. Efter uddannelsen på KU, har du mulighed for at gennemføre yderligere 6 måneders praktik, som er koordineret af SBH. Efter endt praktik, bliver du tildelt titlen Diploma Master Brewer (brygmester) af SBH.

Læs et interview med Tobias, der er brygmester og ejer af bryggeriet To Øl >>

Fagligt fokus

På specialiseringen i ølvidenskab vil du:

 • stifte bekendtskab med de råvarer der anvendes til ølproduktion, og få indsigt i, hvad der påvirker råvarernes kvalitet.
 • komme til at forstå det kemiske og mikrobiologiske grundlag for fremstilling af øl og lære, hvordan de forskellige processer i bryggeriet påvirker produkternes kvalitet.
 • lære hele teknologien bag fremstilling øl lige fra malteri, bryghus, gæring, filtrering, tapning og til energiforsyning, miljøforhold og projektering af bryggerier.
 • gennem både praktisk og teoretisk undervisning få grundig indsigt i fremstillingen af forskellige øl og hvordan deres kvalitet kan analyseres og sikres.
 • via ekskursioner, besøg og oplæg fra folk i industrien få kontakter og virksomhedsindsigt og samtidig få indsigt i den nyeste viden.

Som studerende bliver du undervist af både brygmestre fra Bryggerhøjskolen og forskere fra Københavns Universitet. Uddannelsen foregår på engelsk.

Om uddannelsen

 • Undervisningen foregår på engelsk i et internationalt studiemiljø.
 • Forelæsninger og laboratorieøvelser suppleres med praktiske forsøg i mindre skala. Desuden er der teoretiske øvelser og ekskursioner.
 • Du vil modtage undervisning fra førende forskere, ikke kun fra Københavns Universitet, men også fra den Skandinaviske Bryggerhøjskoles lærerkorps, som inddrager undervisere fra industrien, konsulentbranchen og bryggerier i stort omfang.
 • De fleste kurser på specialiseringen er obligatoriske, men der er mulighed for valgfrie kurser i et omfang der svarer til et halvt års fuldtidsstudium.
 • Specialet kan foregå i tæt samarbejde med en virksomhed og omhandle aktuelle problemstillinger.
 • Når du har fuldført uddannelsen, kan du arbejde i praktik på et bryggeri i mindst 6 måneder, hvorefter du yderligere bliver tildelt titlen ’brygmester’ af SBH.

Uddannelsens opbygning:

Hvis du vælger at starte uddannelsen i februar, forløber uddannelsen således:

Da du selv kan vælge kurser svarende til 22,5 ECTS, har du mulighed for at sætte dit eget præg på uddannelsen, eksempelvis ved at følge kurser i gastronomi, avanceret spektroskopi, fysisk/kemiske ændringer under lagring eller brug af forskellige typer ølgær.

Karrieremuligheder

 • Traditionelt har de fleste brygmestre fået arbejde i private virksomheder, med produktion, forskning, udvikling, konsulentvirksomhed og kvalitetsstyring.
 • Det er ikke kun bryggerier, der ansætter kandidater med bryggerispecialisering. Mange finder job hos andre fødevareproducenter, i ingrediensvirksomheder, hos udstyrs- eller instrumentproducenter, i konsulentbranchen eller i medicinalvirksomheder.
 • Der er også mulighed for offentlig ansættelse inden for forskning, undervisning eller levnedsmiddelkontrol.
 • Generelt er der rigtig gode muligheder for ansættelse i udlandet – af kortere eller længere varighed.

Læs et interview med Tobias, der er brygmester og ejer af bryggeriet To Øl >>

Studieophold i udlandet

Der er gode muligheder for at studere i udlandet i løbet af kandidatuddannelsen. SCIENCE samarbejder med en lang række udenlandske universiteter, og der er også mulighed for at skrive sit speciale i udlandet, helt eller delvist.

Mulighed for erhvervssamarbejde

Bryggerierhvervet i hele Norden er direkte involveret i uddannelsen og du vil derfor møde mange undervisere fra industrien i løbet af uddannelsen. Der er mulighed for at tage på en ekskursioner, løse erhvervspraktikopgaver og i øvrigt komme på virksomhedsbesøg.

Desuden kan specialer altid udføres i tæt samarbejde med en virksomhed. Det betyder, at de problemstillinger du arbejder med som studerende også er særdeles relevante for bryggeriindustrien.