Adgangskrav

Hvis du har afsluttet eller er i gang med sidste semester af bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab på et dansk universitet, opfylder du automatisk adgangskravene til kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet. Om vi kan optage dig afhænger af, om du er retskravsbachelor, og om vi har ledige pladser på uddannelsen.

Du har også mulighed for at søge ind med anden relevant bacheloruddannelse, hvis du på din bachelor har gennemført fagene kvalitative metoder, kvantitative metoder og epidemiologi.

Læs om frister og søg om optagelse

Vurdering af kvalifikationer

Det er udelukkende din bacheloruddannelse, der bliver brugt som adgangsgrundlag. Hvis du har en bacheloruddannelse, der ikke automatisk opfylder adgangskravene, har du mulighed for supplering.

Bemærk: Fra optaget september 2022 bliver der indført pladsbegrænsning på uddannelsen. Retskravsbachelorer vil have første prioritet til pladserne.

 

 

Hvis du har gennemført en af nedenstående bacheloruddannelser, opfylder du automatisk alle adgangskrav og har adgang til at søge optagelse på kandidatuddannelsen. Om du kan optages på uddannelsen afhænger af, om der er ledige pladser.

  • Bachelor i folkesundhedsvidenskab - KU (retskravsbachelor* optages altid)
  • Bachelor i folkesundhedsvidenskab - Aarhus Universitet
  • Bachelor i folkesundhedsvidenskab - Syddansk Universitet

* Du er retskravsbachelor i tre år, fra du har bestået din bacheloruddannelse.

Bemærk, at den adgangsgivende bacheloruddannelse ikke må være ældre end 5 år ved påbegyndelsen af 1. semester på kandidatuddannelsen.

Udvælgelseskriterier

Din ansøgning bliver behandlet af optagelsesudvalget på uddannelsen, før vi kan tilbyde dig en eventuel plads på kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab.

Udvalget foretager en individuel helhedsvurdering af dine kvalifikationer og ser blandt andet på dit karaktergennemsnit på bacheloruddannelsen, forskningserfaring og fagligt relevante udlandsophold. 

Du skal derudover også præsentere dine faglige kvalifikationer i et CV og en beskrivelse af faglig relevans.

 

 

Har du en anden bacheloruddannelse fra et dansk universitet, skal din bacheloruddannelse være relevant for kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab og indeholde, hvad der svarer til minimum 5 ECTS-point inden for følgende fag for at være adgangsgivende:

  • Kvalitative metoder

  • Kvantitative metoder

  • Epidemiologi

Vi anbefaler også, at du orienterer dig i humanbiologi, sundhedsvæsnets struktur og funktion og sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme.

Bemærk, at den adgangsgivende bacheloruddannelse ikke må være ældre end 5 år ved påbegyndelsen af 1. semester på kandidatuddannelsen.

Udvælgelseskriterier

Din ansøgning bliver behandlet af optagelsesudvalget på uddannelsen, før vi kan tilbyde dig en eventuel plads på kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab.

Udvalget foretager en individuel helhedsvurdering af dine kvalifikationer og ser blandt andet på dit karaktergennemsnit på bacheloruddannelsen, forskningserfaring og fagligt relevante udlandsophold. 

Du skal derudover også præsentere dine faglige kvalifikationer i et CV og en beskrivelse af faglig relevans.

Se, om din bacheloruddannelse er relevant for kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab, og om den opfylder adgangskravene.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du en bacheloruddannelse fra et universitet i udlandet, skal din bacheloruddannelse i indhold og omfang svare en dansk bacheloruddannelse. Din bacheloruddannelse skal være relevant for kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab og indeholde, hvad der svarer til minimum 5 ECTS-point inden for følgende fag:

  • Kvalitative metoder

  • Kvantitative metoder

  • Epidemiologi

Vi anbefaler også, at du orienterer dig i humanbiologi, sundhedsvæsnets struktur og funktion og sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme.

Har du ikke har bestået en dansk ungdomsuddannelse eller tilsvarende, skal du have bestået studieprøven i dansk med mindst karakteren 2. Studieprøven skal være bestået senest ved studiestart for at være adgangsgivende.

Studieprøven udbydes af kommunale sprogskoler samt Studieskolen i København.

Bemærk, at den adgangsgivende bacheloruddannelse ikke må være ældre end 5 år ved påbegyndelsen af 1. semester på kandidatuddannelsen.

Udvælgelseskriterier

Optagelsesudvalget på uddannelsen foretager en individuel helhedsvurdering af dine kvalifikationer og ser blandt andet se på karaktergennemsnit på bacheloruddannelsen, forskningserfaring og fagligt relevante udlandsophold.

Du præsenterer dine faglige kvalifikationer i et CV og en beskrivelse af faglig relevans.

 

 

 

 

Hvis du ikke opfylder adgangskravene til kandidatuddannelsen, har du mulighed for at supplere inden afslutningen af din bacheloruddannelse. Det betyder, at du for at opfylde adgangskravene:

•    enten kan tage et valgfag, der kan meriteres ind i din bacheloruddannelse,
•    eller kan tage enkeltfag sideløbende med din bacheloruddannelse
                              
Den supplerende uddannelsesaktivitet må højest være på 30 ECTS-point.

Læs mere om at være meritstuderende og enkeltfag.

Har du spørgsmål, kan du kontakte studievejledningen.

Mulige suppleringskurser

Kurser på bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab er åbne for eksterne studerende, som ønsker at supplere, i det omfang der er plads inden for den fastsatte kapacitet på de enkelte kurser. På grund af overgang til ny studieordning 1. september 2020 vil der udbydes færre kurser i perioden 1. september 2020 – 1. september 2023.

Kurser i kvalitative metoder

Kurser i kvantitative metoder

Kurser i epidemiologi

Det er dit eget ansvar at undersøge, om det er muligt at blive optaget på kurserne.