Adgangskrav

Du kan søge ind på kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet, hvis du

 • er i gang med det sidste semester af en adgangsgivende bacheloruddannelse eller
 • har afsluttet en adgangsgivende bacheloruddannelse. 

Det er din bacheloruddannelse og eventuelt supplerende kurser taget under bacheloruddannelsen, der bliver brugt som adgangsgrundlag på kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab.

 

Du er retskravsbachelor til kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab, når du

 • har en bacheloruddannelse i folkesundhedsvidenskab fra Københavns Universitet.
 • påbegynder din kandidatuddannelse senest 3 år efter, du har afsluttet din bacheloruddannelse.

Ansøgere med retskrav er garanteret en studieplads.

 

 

Du opfylder alle adgangskrav og kan søge ind på kandidatuddannelsen, når du har gennemført nedenstående bacheloruddannelse:

 • Bachelor i folkesundhedsvidenskab - Aarhus Universitet
 • Bachelor i folkesundhedsvidenskab - Syddansk Universitet

Se hvilke kandidater på KU, din bachelor er forhåndsgodkendt til at give adgang til

Selvom du opfylder adgangskravene, er du ikke garanteret optag på uddannelsen.

 

 

Har du en anden dansk eller udenlandsk bacheloruddannelse end folkesundhedsvidenskab, skal din bacheloruddannelse være relevant for kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab.

Det kan f.eks. være en bacheloruddannelse inden for samfundsvidenskab, sundhedsvidenskab eller en uddannelse, der indeholder elementer af begge videnskaber.

Uddannelsen skal indeholde minimum 5 ECTS inden for hvert af følgende fag:

 • Kvalitativ metode
 • Statistik
 • Epidemiologi

Selvom du opfylder adgangskravene, er du ikke garanteret optag på uddannelsen.

 

 

Hvis du ikke opfylder adgangskravene til kandidatuddannelsen, har du mulighed for at tage supplerende kurser inden afslutningen af din bacheloruddannelse. Det betyder, at for at opfylde adgangskravene kan du enten:

 • tage et valgfag, der kan overføres til din bacheloruddannelse, eller
 • tage enkeltfag sideløbende med din bacheloruddannelse.                              

Du må højst tage supplerende kurser for 30 ECTS.

Mulige supplerende kurser på Københavns Universitet

Du har mulighed for at tage supplerende kurser inden for sundheds- og samfundsvidenskab. Du kan finde relevante kurser i kursusdatabasen inden for f.eks.:

 • Kvalitative metode
 • Statistik
 • Epidemiologi

Hvis du gerne vil tage et supplerende kursus på Københavns Universitet som valgfag til din bacheloruddannelse, skal du søge som meritstuderende. Hvis du i stedet ønsker at tage kurset sideløbende med og uden for din bacheloruddannelse, skal du søge som enkeltfagsstuderende.

Har du spørgsmål, kan du kontakte studievejledningen.

 

 

Du skal have bestået din adgangsgivende bacheloruddannelse senest 5 år inden studiestart.

Hvis den er ældre end 5 år gammel, kan du søge om en dispensation for forældelseskravet.

Hvis du ønsker at søge om dispensation, skal du uploade følgende dokumenter i ansøgningsportalen, når du udarbejder din ansøgning om optag:

 • En ansøgning hvor du selv beskriver, hvordan du siden færdiggørelsen af din bacheloruddannelse har vedligeholdt din faglige kvalifikationer (fx relevant arbejde, praktikker, efteruddannelse)
 • Dokumentation – fx ansættelseskontrakter, diplomer osv.

 

Sprogkrav

Det er et krav, at du kan formulere dig skriftligt og mundtligt på dansk.

 

Ansøgere fra Sverige, Norge, Finland, Færøerne og Island skal ikke dokumentere danskkundskaber.

Er du udenlandsk statsborger, skal du dokumentere, at du har:

 • A-niveau fra en gymnasial uddannelse
 • A-niveau i dansk som andetsprog eller
 • bestået studieprøven i dansk

Har du studiestart i

 • september, skal du bestå studieprøven senest 15. august

Studieprøvens fire discipliner er: Læseforståelse, skriftlig fremstilling, lytteforståelse og mundtlig kommunikation. Du skal bestå hver disciplin. 

Studieprøven udbydes af kommunale sprogskoler og Studieskolen i København.