Adgangskrav - Kandidat i folkesundhedsvidenskab – Københavns Universitet

Folkesundhed > Adgangskrav

Adgangskrav

Hvis du har afsluttet eller er i gang med sidste semester af bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab på et dansk universitet, opfylder du automatisk adgangskravene til kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet. Om vi kan optage dig afhænger af, om du er retskravsbachelor, og om vi har ledige pladser på uddannelsen.

Du har også mulighed for at søge ind med anden relevant bacheloruddannelse, hvis du på din bachelor har gennemført fagene kvalitative metoder, kvantitative metoder og epidemiologi.

Læs om frister og søg om optagelse

Vurdering af kvalifikationer

Det er udelukkende din bacheloruddannelse, der bliver brugt som adgangsgrundlag. Hvis du har en bacheloruddannelse, der ikke automatisk opfylder adgangskravene, har du mulighed for supplering.

Uddannelse der automatisk opfylder kravene

Hvis du har en af nedenstående uddannelser, opfylder du alle adgangskrav og har direkte adgang til kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab:

  • Bachelor i folkesundhedsvidenskab - KU (retskravsbachelor* optages altid)
  • Bachelor i folkesundhedsvidenskab - Aarhus Universitet
  • Bachelor i folkesundhedsvidenskab - Syddansk Universitet

*Som retskravsbachelor er du garanteret en studieplads, hvis du søger inden for ansøgningsfristen ved førstkommende studiestart, efter du har bestået din bachelor.

Bemærk, at den adgangsgivende bacheloruddannelse ikke må være ældre end 5 år ved påbegyndelsen af 1. semester på kandidatuddannelsen.

Anden dansk uddannelse

Har du en anden bacheloruddannelse fra et dansk universitet, skal din bacheloruddannelse være relevant for kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab og indeholde, hvad der svarer til minimum 5 ECTS-point inden for følgende fag for at være adgangsgivende:

Vi anbefaler også, at du orienterer dig i humanbiologi, sundhedsvæsnets struktur og funktion og sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme.

Bemærk, at den adgangsgivende bacheloruddannelse ikke må være ældre end 5 år ved påbegyndelsen af 1. semester på kandidatuddannelsen.

Udvælgelseskriterier

Din ansøgning bliver behandlet af optagelsesudvalget på uddannelsen, før vi kan tilbyde dig en eventuel plads på kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab.

Udvalget foretager en individuel helhedsvurdering af dine kvalifikationer og ser blandt andet på dit karaktergennemsnit på bacheloruddannelsen, forskningserfaring og fagligt relevante udlandsophold. 

Du skal derudover også præsentere dine faglige kvalifikationer i et CV og en motiveret ansøgning.

Se, om din bacheloruddannelse er relevant for kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab, og om den opfylder adgangskravene .

Professionsbacheloruddannelse

Hvis du har en professionsbacheloruddannelse, lever din uddannelse ikke op til adgangskravene, og du kan ikke optages på kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab.

Udenlandsk uddannelse

Har du en bacheloruddannelse fra et universitet i udlandet, skal din bacheloruddannelse i indhold og omfang svare en dansk bacheloruddannelse. Din bacheloruddannelse skal være relevant for kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab og indeholde, hvad der svarer til minimum 5 ECTS-point inden for følgende fag:

Vi anbefaler også, at du orienterer dig i humanbiologi, sundhedsvæsnets struktur og funktion og sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme.

Har du ikke har bestået en dansk ungdomsuddannelse eller tilsvarende, skal du have bestået studieprøven i dansk med mindst karakteren 2. Studieprøven skal være bestået senest ved studiestart for at være adgangsgivende.

Studieprøven udbydes af kommunale sprogskoler samt Studieskolen i København.

Bemærk, at den adgangsgivende bacheloruddannelse ikke må være ældre end 5 år ved påbegyndelsen af 1. semester på kandidatuddannelsen.

Udvælgelseskriterier

Optagelsesudvalget på uddannelsen foretager en individuel helhedsvurdering af dine kvalifikationer og ser blandt andet se på karaktergennemsnit på bacheloruddannelsen, forskningserfaring og fagligt relevante udlandsophold.

Du præsenterer dine faglige kvalifikationer i et CV og en motiveret ansøgning.

Supplering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene til kandidatuddannelsen, har du mulighed for at supplere inden afslutningen af din bacheloruddannelse. Det betyder, at du for at opfylde adgangskravene:

•    enten kan tage et valgfag, der kan meriteres ind i din bacheloruddannelse,
•    eller kan tage enkeltfag sideløbende med din bacheloruddannelse
                              
Den supplerende uddannelsesaktivitet må højest være på 30 ECTS-point.

Læs mere om at være meritstuderende og enkeltfag.

Har du spørgsmål, kan du kontakte studievejledningen.