Vejledende* oversigt over relevante uddannelser og opfyldelse af adgangskrav


I nedenstående skema kan du se, hvilke danske bacheloruddannelser, der p.t. vurderes relevante for kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab på KU, samt i hvilket omfang de forskellige bacheloruddannelser opfylder de specifikke adgangskrav med de obligatoriske fag i uddannelsen.

Opfylder man ikke de specifikke adgangskrav med obligatoriske fag, er det en mulighed at opfylde kravene ved at tage dem som valgfag i løbet af bacheloruddannelsen.

Et plus (+) angiver, at kravet er opfyldt, og et minus (-), at kravet ikke er opfyldt.

Uddannelse Kvalitative metoder Kvantitative metoder Epidemiologi
Antropologi, KU + - -
Antropologi, AU + - -
Farmaci, KU - - -
Farmaci, SDU  - - -
Human Ernæring, KU - - -
Idræt, KU  Afhænger af specialiserings-fagpakke  Afhænger af specialiserings-fagpakke  -
Idræt, SDU  - - -
Idræt, Aalborg + + -
Medicin, KU - - -
Medicin, AAU  - - -
Medicin, SDU - - -
Medicin, AU  - - -
Politik og Administration, AAU  + - -
Psykologi, KU - + -
Psykologi, RUC - - -
Psykologi, SDU - - -
Psykologi, AAU + - -
Psykologi, AU + + -
Statskundskab, KU + + -
Sociologi, KU + + -
Sociologi, AAU  + + -
Sociologi og kulturanalyse, SDU + + -
Statskundskab, AU  + + -
Statskundskab, SDU  - + -
Sundhed og Informatik, KU - + +
Sundhedsfremme, RUC - - -

* Oversigten er vejledende på baggrund af de gældende studieordninger pr. 1/2 2015. Efterfølgende studieordninger kan efter vurdering vise sig ikke at leve op til kravene.

Har du en anden dansk bacheloruddannelse inden for samfundsvidenskab eller sundhedsvidenskab end de bacheloruddannelser, der er nævnt herover, og opfylder du adgangskravene, vil din ansøgning blive behandlet af uddannelsens optagelsesudvalg. Optagelsesudvalget vil foretage en individuel helhedsvurdering af dine kvalifikationer.