Motiveret ansøgning

En motiveret ansøgning er en fritekst, hvor du præsenterer dine kvalifikationer og din motivation for at søge om optagelse på uddannelsen.

I den motiverede ansøgning skal du fagligt begrunde din motivation, dit uddannelsesvalg, samt hvordan dine tidligere erfaringer kan bruges på uddannelsen. Den motiverede ansøgning er altså fremadrettet, mens dit CV er bagudrettet.

Gode råd til din motiverede ansøgning

En motiveret ansøgning er personlig, og der er derfor ingen facitliste for, hvordan du skriver en god ansøgning. Men vi anbefaler, at du følger følgende rettesnor:

 • Ansøgningen skal fylde 1-2 sider.
 • Ansøgningen skal være målrettet én uddannelse.
 • Ansøgningen skal skrives på dansk, norsk eller svensk.
 • Ansøgningen skal være gennemarbejdet og uden stave- og grammatiske fejl.

Søger du om optagelse på mere end én uddannelse, skal du lave en motiveret ansøgning for hver af de uddannelser, du søger om optagelse på.

Du skal være opmærksom på, at de kompetencer du fremhæver i din motiverede ansøgning skal stemme overens med dit CV og kunne kobles sammen med din øvrige dokumentation.

Huskeregler

Når du skriver din motiverede ansøgning, skal du grundigt overveje indholdet. Her er et par huskeregler, der er gode at følge:

 • Det er uddannelsen og ikke dig selv, der skal være i centrum.
 • Du skal vise, at du har sat dig ind i, hvad uddannelsen handler om samt dens indhold og struktur.
 • Du skal beskrive dine kvalifikationer og erfaringer samt reflektere over relevansen i forhold til den søgte uddannelse.
 • Du skal reflektere over, hvad dit mål med den søgte uddannelse er.
 • Du skal beskrive, hvilke erfaringer der gør dig i stand til at gennemføre uddannelsen. Dvs. du skal argumentere for dit studiepotentiale (fx deltagelse i forskningsprojekter eller som medforfatter i videnskabelige artikler).

Kom godt i gang med din motiverede ansøgning

Når du skal skrive din motiverede ansøgning, så start i god tid og dan dig et overblik over dine kompetencer. Med støtte i dit CV er det en god idé at kortlægge dine kompetencer ud fra 3 trin:

 • Reflekter over, hvilke erfaringer og kompetencer hver enkelt aktivitet på dit CV har givet dig.
 • Udvælg de mest relevante erfaringer i forhold til netop den uddannelse, du søger om optagelse på.
 • Omsæt de udvalgte erfaringer til argumenter, som du kan bruge i din motiverede ansøgning.