Undervisning og opbygning

Undervisning 

Den 2-årige kandidatuddannelse i folkesundhedsvidenskab omfatter de samme fagområder som bacheloruddannelsen, men med henblik på udbygning og avanceret anvendelse af den viden, du har opnået.

Som studerende bliver du i stand til selvstændigt at anvende elementer fra folkesundhedsvidenskabelige teorier og metoder samt at deltage i videnskabeligt udviklingsarbejde.

Opbygning

*Valgfag

Som kandidatstuderende har du rig mulighed for selv at vælge fag og vinkle din uddannelse ud fra dine interesser. Folkesundhedsvidenskab udbyder en række valgfag inden for uddannelsens faglige kerneområder.

Valgfagene skifter fra semester til semester, så det enkelte valgfag bliver udbudt ca. hvert 3. semester. Enkelte valgfag bliver kun udbudt en gang. Der er valgfag på både dansk og engelsk.

Kursusinformation

Se kursus- og eksamensbeskrivelser i KU's kursusdatabase.