Forskning på faget

Afdelingens arkæologiske forskning udføres af de faste lærere, stipendiater samt de studerende. Emnerne er meget forskellige og omfatter både forhistoriske og historiske perioder samt områder uden for Europa (fx arktisk og afrikansk arkæologi).

Blandt emnerne kan nævnes jæger- og bondestenalder i Nordeuropa, bronzealder og jernalder i Europa - herunder Grækenland og Romerriget - vikingerne, middelalderen og nyere tids arkæologi. Hertil kommer generelle felter som fagets historie, teori og metode.