Adgangskrav - Kandidat i forsikringsmatematik – Københavns Universitet

Forsikringsmatematik > Adgangskrav

Adgangskrav

Hvis du har en afsluttet bacheloruddannelse, eller er i gang med det sidste semester af en bacheloruddannelse, kan du søge ind på kandidatuddannelsen i forsikringsmatematik.

Du kan både søge om optagelse med en direkte adgangsgivende bacheloruddannelse eller en anden bacheloruddannelse, uanset hvilket universitet, du kommer fra.

Direkte adgangsgivende bacheloruddannelse

Hvis du har gennemført en af nedenstående bacheloruddannelser, opfylder du alle adgangskrav og har direkte adgang til at søge optagelse på kandidatuddannelsen i forsikringsmatematik.

 • Forsikringsmatematik fra Københavns Universitet (retskravsbachelor*)

*Som retskravsbachelor er du garanteret en studieplads, hvis du søger indenfor ansøgningsfristen ved førstkommende studiestart, efter du har bestået din bachelor.

Ansøgere med en bachelorgrad i forsikringsmatematik (ikke retskravsbachelor)

Ansøgere med en bachelorgrad i forsikringsmatematik fra Københavns Universitet kan blive optaget på kandidatuddannelsen, hvis deres uddannelse indeholder følgende elementer:

 • Kurser i avanceret sandsynlighedsregning (min. 15 ECTS).

Anden uddannelse

Har du en anden bacheloruddannelse skal du uploade ekstra dokumentation, så studienævnet kan vurdere, om du opfylder adgangskravene før vi kan tilbyde dig en studieplads.

Ansøgere med en bachelorgrad i matematik-økonomi eller matematik fra Københavns Universitet kan optages, hvis deres bacheloruddannelse indeholder følgende elementer:

 • kurser i livsforsikringsmatematik (min. 7,5 ECTS)
 • kurser i skadesforsikringsmatematik (min. 7,5 ECTS)
 • kurser i statistik på målteoretisk grundlag (min. 15 ECTS)
  (Svarende til Statistik 1 og Statistik 2. Bemærk, at niveauet for kurserne er meget højt. Hvis du vil vide mere om faglige forudsætninger for kurserne, så kontakt studie- og karrierevejledningen i SCIENCE Studenterservice.)
 • kurser i avanceret sandsynlighedsregning (min. 15 ECTS).

Ansøgere med en anden bachelorgrad i følgende:

 • datalogi, fysik eller kemi fra Københavns Universitet eller et andet dansk eller internationalt universitet.
 • matematik eller matematik-økonomi fra et dansk eller internationalt universitet

kan optages, hvis deres bacheloruddannelse indeholder følgende elementer:

 • kurser i matematisk analyse, inkl. måleteori (min. 22,5 ECTS)
 • kurser i lineær algebra (min. 7,5 ECTS).
 • kurser i livsforsikringsmatematik (min. 7,5 ECTS).
 • kurser i skadesforsikringsmatematik (min. 7,5 ECTS).
 • kurser i statistik på målteoretisk grundlag (min. 15 ECTS).
  (Svarende til Statistik 1 og Statistik 2. Bemærk, at niveauet for kurserne er meget højt. Hvis du vil vide mere om faglige forudsætninger for kurserne, så kontakt studie- og karrierevejledningen i SCIENCE Studenterservice.)
 • kurser i avanceret sandsynlighedsregning (min 15 ECTS).


Fakultetet kan desuden optage ansøgere, der efter en individuel faglig vurdering har uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med ovenstående krav.

Adgangsgivende uddannelse og andre kurser/projekter

Når vi vurderer om du opfylder adgangskravene til kandidatuddannelsen, må vi kun lægge vægt på din adgangsgivende bacheloruddannelse. Du kan derfor ikke tage suppleringskurser mellem en bachelor- og en kandidatuddannelse, for at opfylde de specifikke adgangskrav.   Har du bestået kurser/projekter før du blev/bliver færdig med den adgangsgivende bacheloruddannelse, kan de indgå i vurderingen, selvom de ikke er en del af denne bacheloruddannelse.

 • Det gælder kurser/projekter, du har taget som enkeltfag og kurser/projekter, du har taget som en del af en anden uddannelse.
 • Højest 30 ECTS-point af disse kurser/projekter kan indgå.

Sprogkrav

Du skal have engelsk på minimum gymnasialt B-niveau. Hvis du har en bacheloruddannelse fra et dansk universitet, opfylder du sprogkravet. Læs mere om sprogkravet her.