Ansøgning og optagelse – Københavns Universitet

Forsikringsmatematik > Ansøgning og optagelse

Ansøgning og optagelse

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse eller en anden relevant uddannelse på samme niveau.

Ansøgningsprocedure

Ansøgningsproceduren afhænger af dit statsborgerskab og din uddannelsesbaggrund:

Ansøgning og optagelsestal

Antal pladser på uddannelsen: 55

Antal ansøgere i:

  • 2018: 47

Blev alle kvalificerede ansøgere tilbudt optagelse?

  • 2018: Ja
ER DU STATSBORGER I DK, EU, EØS ELLER SCHWEIZ?
ER DU STATSBORGER I ET LAND UDEN FOR EU, EØS ELLER SCHWEIZ?

Prioritering af ansøgere

Ansøgningskriterier

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end der er pladser på uddannelsen, sker udvælgelsen på baggrund af følgende prioritering:

  1. Ansøgere med en bachelorgrad i forsikringsmatematik fra Københavns Universitet, der ansøger om optagelse på kandidaten i forlængelse af deres bachelorgrad (retskravsbachelorer).
  2. Ansøgere med en bachelorgrad i forsikringsmatematik fra Københavns Universitet
  3. Ansøgere med en bachelorgrad i matematik-økonomi eller matematik fra Københavns Universitet
  4. Andre ansøgere

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere inden for en kategori end der er pladser på uddannelsen, sker udvælgelsen på baggrund af følgend ekriterier:

  • Samlet antal ECTS indenfor forsikringsmatematik.