Faglig profil og job

Du skal tage en kandidat i forsikringsmatematik, fordi du først og fremmest kan li' at arbejde med tal. Du kommer til at beskæftige dig med bl.a. skadesforsikring, livsforsikring og forsikringsøkonomi, -regnskab og -jura. En kombination af tal, jura og menneskers ve og vel. Hvem har ikke en pension eller en forsikring i dette land for at sikre sig i hverdagen og alderdommen?

Derfor er forsikringsmatematik en vigtig uddannelse i et moderne samfund, hvor alt - trods alt - ikke er givet på forhånd.

Jobmuligheder

Som forsikringsmatematiker kan du blive ansat i et forsikringsselskab, i en bank eller en anden finansiel institution eller i et konsulentfirma. Her skal du bl.a. arbejde med at løse de statistiske og risikoteoretiske problemer, der optræder inden for de forskellige forsikringsformer. Derudover kan du også få beskæftigelse i den offentlige administration eller inden for videregående uddannelser.

Faget er for tiden under stærk udvikling. Dels som følge af fremvæksten af en rig teori for matematisk finansiering. Dels som svar på den nyorientering, som praktisk forsikring befinder sig i som følge af eksempelvis integrationen af bank-, kredit- og forsikringsvirksomhed. En anden nyorientering af aktuarfaget findes som følge af ændringer af risikobilledet, hvor katastroferisiko spiller en stadig mere dominerende rolle bl.a. på grund af klimaforandringer.

Derfor ser fremtiden meget lys ud for dig, hvis du vælger at tage en kandidatgrad i forsikringsmatematik.