Undervisning og opbygning

Kandidatstudiet i forsikringsmatematik (aktuar) har obligatoriske kurser i forskellige former for forsikringsmatematik og i finansieringsteori. Der er også et større valgfrit forløb, hvor du kan fordybe dig i et af disse områder eller eventuelt i beslægtede matematiske eller statistiske problemstillinger. Denne fordybelse udvider du med et speciale, hvor du arbejder på videnskabeligt niveau med en forsikringsmæssig problemstilling.

I det afsluttende speciale tager du ofte udgangspunkt i en praktisk forsikringsmæssig problemstilling. Og dette specialeprojekt gennemføres i mange tilfælde i samarbejde med et forsikringsselskab.

Vælger du at læse forsikringsmatematik, kommer du til at beskæftige dig med udvikling og anvendelse af matematiske, statistiske og økonomiske værktøjer. De værktøjer kan bruges til modellering, måling, og styring af forsikringsrisici.

Som studerende skal du i høj grad beskæftige dig med to hovedelementer:

  • Livsforsikringsmatematik. Livsforsikringsmatematik handler om forsikring i forbindelse med de store personlige livsforhold så som pension, dødsfald, invaliditet og ægteskab. Det er typisk langsigtet forretning med betydelig finansiel risiko.
  • Skadeforsikringsmatematik. Skadeforsikringsmatematik handler om forsikring i forbindelse med skader og ulykker vedrørende ting og personer, typisk i forbindelse med brand, naturkatastrofer, tyveri og lignende. Det er typisk kortsigtet forretning med betydelig katastroferisiko.

Opbygning

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Stochastic Processes in Non-Life Insurance Quantitative Risk Management Valgfrit kursus Valgfrit kursus
Stochastic Processes in Life Insurance Continuous Time Finance Topics in Life Insurance
Topics in Non-Life Insurance
2. år
Begrænset valgfrit kursus
Begrænset valgfrit kursus
Speciale
Valgfrit kursus
Valgfrit kursus

 

Hvis du vælger at starte uddannelsen i februar, forløber uddannelsen således:

Blok 3 Blok 4 Blok 1 Blok 2
1. år
Valgfrit kursus
Valgfrit kursus
Stochastic Processes in Non-Life Insurance
Quantitative Risk Management
Valgfrit kursus
Topics in Non-Life Insurance
Stochastic Processes in Life Insurance
Continuous Time Finance
2. år
Topics in Life Insurance
Valgfrit kursus
Speciale
Begrænset valgfrit kursus
Begrænset valgfrit kursus

Begrænset valgfrie kurser

Du skal vælge mindst to begrænset valgfrie kurser fra listen herunder. Klik på kursusnavnet for at se en nærmere beskrivelse af kursets indhold.