Studiemiljø

Uddannelsen hører hjemme på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk. Instituttet lægger stor vægt på et godt og spændende studiemiljø og på at tage godt imod dig, når du starter på uddannelsen. Studiemiljøet er kendetegnet ved en god og behagelig omgangstone, gensidigt engagement og ønsket om at skabe et rart, videnbegærligt og vidensudvekslende sted at være. Som studerende på fransk sprog og kultur har du mange muligheder for at få et fagligt og socialt fællesskab med dine medstuderende og dine undervisere.

Instituttet tilbyder studie- og karrierevejledning, læsepladser, specialepladser og et righoldigt bibliotek, der dækker både brede og specifikke fagområder. Der arrangeres med jævne mellemrum faglige seminarer, foredrag og andre arrangementer.

Studiestart

Når du starter på uddannelsen, står studievejledningen for et studiestartsarrangement, og dine undervisere giver dig den nødvendige information for at komme godt i gang med uddannelsen. Der lægges op til faglige diskussioner om arbejdsformer, fagligt udbytte, specialeproces, karriereoplæg og lignende. Der holdes et mindre arrangement i januar og et større arrangement i september.

Café

I studentercaféen kan studerende mødes og hygge sig. Her er der mulighed for at spille bordfodbold, drikke fredagsøl og tale med studerende fra de andre fag. Caféen drives af cafélogen bestående af studerende. Cafélogen sørger desuden også for at arrangere fester nogle gange om året.

Fransk årsfest

En god tradition, der involverer såvel studerende fra flere årgange som undervisere, er den "Franske årsfest", der både her et fagligt og socialt indhold. Der er præsentation af årets færdige specialer, god mad, sjov bar og skøre frankofile indslag.

Fagråd

Fagrådet er de studerendes talerør og repræsenterer de studerende i forhold til Studienævnet og andre styrende organer med relation til faget. Igennem fagrådets repræsentanter i studienævnet har de studerende direkte indflydelse på undervisningsplaner, udvikling af studieordninger, eksaminer, fagudbud og sociale arrangementer.

Hvis du har et problem eller et forslag, som, du mener, skal tages op på dit studie, kan du henvende dig til fagrådet. Desuden er fagrådet med til at arbejde for et bedre studiemiljø bl.a. gennem sociale og faglige arrangementer for de studerende. Eksempler på dette kan være teaterture, fester, studieture og meget andet.

Alumneforening

Allerede mens du læser, kan du blive medlem af Fransk Alumneforening, der er for både nuværende og tidligere studerende og tilbyder foredrag, fælles filmudflugter eller besøg på udstillinger af interesse for franskstuderende. Som medlem af alumneforeningen kan du deltage i de faglige, kulturelle og erhvervsrettede arrangementer og på den måde få et fagligt netværk, du kan bruge, når du skal ud på arbejdsmarkedet. 

Bibliotek

På instituttets bibliotek er der både plads til at sidde i ro og fordybe sig i studierne og til at mødes med medstuderende i de komfortable sofaer og lænestole. Biblioteket har en stor referencesamling som står på åbne hylder til fri afbenyttelse på stedet.