Udlandsophold og udveksling

Som studerende på fransk sprog og kultur har du masser af muligheder for at give din akademiske profil en international dimension. Du kan tage til udlandet på udveksling eller sommerskole, planlægge et internationalt projektorienteret forløb, hvor du afprøver dine kompetencer i praksis i en virksomhed, eller lave bachelor- eller specialeforberedende arbejde.

Du kan tage på udvekslingsophold på forskellige tidspunkter i studiet. Et udvekslingsophold varer typisk et semester. Det er vigtigt at planlæggestudieophold i udlandet i god tid, typisk et år forinden. Det vil være oplagt at tage på studieophold i et fransktalende land i løbet af andet semester, men det er også muligt at tage ud på ens tredje semester, hvilket f.eks. vil være tilfældet, hvis man læser et gymnasiesidefag.

Hvis du vælger at rejse ud på det semester, hvor du har mundtlig og skriftlig sprogfærdighed, kan du kun få merit for 25 ECTS for dit udlandsophold, og eksamen i sprogfærdighed skal afvikles på KU, når du vender hjem.

Du kan få hjælp fra uddannelsens Erasmuskoordinator, der hjælper interesserede studerende i at komme af sted på udveksling.

Fransk sprog og kultur har udvekslingsaftaler gennem Erasmusprogrammet med en række universiteter i Frankrig:

  • Université Charles de Gaulle Lille III (Sc. Hum., Lettres, Arts)
  • Université de Caen 
  • Université de Paris Ouest Nanterre (Paris X) 
  • Université de Paris VII Denis Diderot 
  • Université de Perpignan
  • Université François Rabelais (Tours)

Du kan også søge en udvekslingsplads i norden gennem Nordplusprogrammet eller på et oversøisk universitet, som Københavns Universitet samarbejder med. Endelig kan du selv arrangere dit udlandsophold.