Særlig støtte til funktionsnedsatte


Du kan få støtte og hjælp til bedre at kunne gennemføre en uddannelse på Københavns Universitet.

Specialpædagogisk Støtte (SPS) er et tilbud til dig, der har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, så du kan gennemføre en uddannelse i lighed med andre studerende.

Du kan søge om Specialpædagogisk Støtte (SPS), hvis du kan dokumentere, at du har en eller flere af nedenstående funktionsnedsættelser: 

Bemærk:  Din funktionsnedsættelse skal være en varig lidelse for, at du kan få SPS.

Sådan gør du 

Så snart du er blevet optaget på en kandidatuddannelse, skal du kontakte vores SPS-enhed, Carina Lundahl og Tanja Lillelund, for at tale om dine støttemuligheder. Gennem samtalen kan vi finde frem til dine behov for støtte, og vi hjælper dig med at udfylde din ansøgning om SPS. 

Ordningen for SPS - Specialpædagogisk Støtte - administreres af  Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, men du skal søge støtten via Københavns Universitet. 

Kontakt uddannelsen

Vi anbefaler, at du også kontakter fakultetet for den uddannelse, du søger ind på, for at drøfte vilkårene som studerende med funktionsnedsættelse. Det vil sige studievalg, lokaleforhold, muligheder for dispensation til eksamen og eventuelle specifikke begrænsninger, som ikke kan kompenseres for, og som derfor har betydning for dine muligheder for at gennemføre uddannelsen (gælder særligt medicin og odontologi).