Neurologiske lidelser – Københavns Universitet

Kandidatuddannelser > Funktionsnedsat > Neurologiske lidelser

Neurologiske lidelser

Som studerende med en neurologisk lidelse kan du opleve begrænsninger i din studieevne eller studieeffektivitet.

Hvad er en neurologisk lidelse?

En neurologisk lidelse er en lidelse, der vedrører centralnervesystemet og kan skyldes forstyrrelser i nervesystemets struktur og funktion. Af neurologiske lidelser kan nævnes fx hjerneblødning og blodprop i hjernen, migræne og andre hovedpineformer, nervebetændelse, Aspergers syndrom, Parkinsons sygdom, epilepsi og besvimelser, lammelser og føleforstyrrelser, hukommelsesproblemer og demens, hjernesvulster, sklerose, svimmelhed, rysten (Dystoni) og Tremor, visse smertetilstande fx ansigtssmerter, samt diverse gang- og bevægeforstyrrelser.

Hvordan kan en neurologisk lidelse påvirke studiet?

Som studerende med en neurologisk lidelse kan du opleve studievanskeligheder i form af fx:

 • ekstrem følsomhed overfor lys eller lyde
 • talebesvær
 • svimmelhed og gangforstyrrelser
 • kraftige migræneanfald evt. ledsaget af opkastning
 • konstant følelse af træthed ledsaget af andre influenzalignende symptomer som fx hovedpine og muskelsmerter
 • koncentrations- og hukommelsesproblemer
 • ukoordinerede bevægelser
 • vanskeligheder ved at sidde stille
 • uimodståelig søvntrang
 • spytudflåd pga. langsomme synkebevægelser
 • nedsat stemmekraft og mimik
 • uforståelig tale.
 • I det omfang den psykiske lidelse påvirker studiet, kan du modtage Specialpædagogisk Studiestøtte.

Støtteformer

Som studerende med neurologiske lidelser kan du få støtte i form af fx:

 • mentortimer
 • faglig støttelærer
 • diktafon
 • særlig støtteordning gennem Studenter Rådgivningen
 • faglig støttelærer (udbydes meget sjældent og kun hvis anden ordning ikke findes)