Adgangskrav

Hvis du har en afsluttet eller er i gang med det sidste semester af en adgangsgivende uddannelse, kan du søge ind på kandidatuddannelsen i de fysiske fag.

Du kan både søge om optagelse med en uddannelse der på forhånd opfylder adgangskravene eller en anden adgangsgivende uddannelse, uanset hvilket universitet, du kommer fra.

Uddannelser der automatisk opfylder adgangskravene

Hvis du har gennemført en af nedenstående bacheloruddannelser, opfylder du alle faglige adgangskrav og har direkte adgang til at søge optagelse på kandidatuddannelsen i de fysiske fag. Bemærk dog, at du fortsat skal dokumentere, at du opfylder de gældende sprogkrav.

 • De fysiske fag fra Københavns Universitet (retskravsbachelor*)
 • Fysik fra et andet dansk universitet
 • Naturvidenskab og it med specialisering i fysik fra Københavns Universitet

*Som retskravsbachelor er du garanteret en studieplads, hvis du søger inden ansøgningsfristen senest til det 4. sommeroptag, efter du har afsluttet din bachelor.

Anden uddannelse

Har du en anden bacheloruddannelse skal du uploade ekstra dokumentation, så optagelsesudvalget kan vurdere, om du opfylder adgangskravene før vi kan tilbyde dig en studieplads.

Ansøgere med en bachelorgrad inden for nanoscience, matematik, kemi, datalogi eller lignende områder fra Københavns Universitet, et dansk, nordisk eller internationalt universitet, kan optages, hvis deres bacheloruddannelse indeholder:

 1. Basisforudsætninger:
  • Matematik (Lineær Algebra, differential ligninger) (min. 20 ECTS)
  • Klassisk mekanik (min. 10 ECTS)
  • Termodynamik (min. 10 ECTS)
  • Elektromagnetisme (min. 10 ECTS)
 2. Videregående forudsætninger (min. 30 ECTS):
  • Videregående fysik indenfor et eller flere af følgende emner:
   Kvantefysik, Moderne fysik, Geofysik, Biofysik, Medicinsk fysik og/eller Astrofysik
 3. Den samlede mængde af basisforudsætninger og videregående forudsætninger skal udgøre min. 120 ECTS.

Fakultetet kan desuden optage ansøgere, der efter en individuel faglig vurdering har uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med ovenstående krav.

Adgangsgivende uddannelse og andre kurser/projekter

Når vi vurderer, om du opfylder adgangskravene til kandidatuddannelsen, må vi kun lægge vægt på din adgangsgivende bacheloruddannelse. Du kan derfor ikke tage suppleringskurser mellem en bachelor- og en kandidatuddannelse, for at opfylde de specifikke adgangskrav.   Har du bestået kurser/projekter, før du blev/bliver færdig med den adgangsgivende bacheloruddannelse, kan de indgå i vurderingen, selvom de ikke er en del af denne bacheloruddannelse.

 • Det gælder kurser/projekter, du har taget som enkeltfag og kurser/projekter, du har taget som en del af en anden uddannelse.
 • Højest 30 ECTS-point af disse kurser/projekter kan indgå.

Sprogkrav

Hvis du har retskrav til den uddannelse du søger optagelse på, opfylder du sprogkravet.
Ellers, skal du dokumentere at du opfylder fakultetets engelsk sprogkrav.  Læs mere om sprogkravet her.