Faglig profil og job

Som kandidatstuderende på fysik opnår du nogle efterspurgte faglige og analytiske kompetencer, der gør dig i stand til at nedbryde et problem og finde løsninger. Som fysiker kan du være med til at løse nogle af verdens store udfordringer ved fx at udvikle nye og bedre materialer eller klimavenlige metoder til at skaffe energi.

Du får også mulighed for at deltage i den nyeste forskning og videnskabsformidling. Der er stor valgfrihed inden for specialiseringer og kurser, og du sammensætter i høj grad selv din uddannelse.

Du opnår teoretisk forståelse og analytiske færdigheder til at anvende fysik på virkelige problemer  gennem de mange specialiserede kandidatkurser på uddannelsen. Du får også mulighed for praktiske forsøg i laboratorierne, projektarbejde og arbejde i felten, som tilsammen fører dig gennem fysikkens spændende univers. Du kan målrette din specialisering inden for forskellige områder af fysikken, fx planetfysik, partikelfysik, strålingsfysik,  faststoffysik, kosmologi, komplekse systemers fysik, Jordens og klimaets fysik, eller kvanteinformationsteknologi.

Instituttet er kendetegnet ved at have et internationalt forskningsmiljø med tæt kontakt mellem studerende og videnskabeligt personale. Det er her, de nyeste videnskabelige gennembrud skabes.

Kompetencer

 • Du lærer de grundlæggende fysiske principper, der styrer et givet fysisk system.
 • Du arbejder med matematiske og numeriske modeller til beskrivelse af vores fysiske virkelighed.
 • Du lærer at arbejde med eksperimentelle opstillinger og får kendskab til den nyeste teknologi.
 • Du arbejder med behandling, fremstilling og fortolkning af eksperimentelle og numeriske data.
 • Du læser moderne forskningslitteratur og bliver i stand til selv at bidrage til forskningen.

Jobmuligheder

Arbejdsløsheden blandt fysikere er lav, og der er jobmuligheder i mange forskellige brancher. Bl.a. inden for forskning i såvel offentligt som privat regi, i finansverdenen, til programmering i it-branchen eller i private virksomheder med udvikling af nye materialer, udstyr eller analysemetoder.

Astrofysikere bliver ansat som undervisere, formidlere eller ved observatorier og universiteter i ind- og udland.

For biofysikere og medicinske fysikere er der jobmuligheder i biotekvirksomheder, på hospitaler, i forskningsverdenen eller i medicinalindustrien.

Geofysikere får bredt ansættelse i både offentlige institutioner som fx DMI, GEUS, Nationalt Center for Miljø og Energi, Kort- og Matrikelstyrelsen, Farvands-direktoratet eller Søfartsstyrelsen og i private virksomheder som fx Mærsk Oil, Dong Energy, Statoil, Vestas, Rambøll samt en række mindre virksomheder.

Alle slags fysikere har desuden mulighed for at kvalificere sig til at undervise i gymnasieskolen.

Det private arbejdsmarked bruger også i høj grad fysikere i mere forretningsmæssige sammenhænge. Et godt eksempel er i finansverdenen, hvor fysikeres analytiske kompetencer sætter dem i stand til at regne på, hvordan aktiekurserne vil svinge i fremtiden. Nogle fysikere bliver også ansat i it-virksomheder til at programmere og udvikle værktøjer, fordi de ofte via studiet har en god programmeringsbaggrund kombineret med statistiske værktøjer til at behandle store datamængder.

Mange fysikere vælger at starte deres karriere med en ansættelse som ph.d.-studerende >>

Her er nogle eksempler på, hvad færdiguddannede kandidater inden for de fysiske fag fra de seneste år arbejder som:

 • Ph.d.-studerende på Center for Stamcelleforskning (og mange andre steder)
 • Petrofysiker hos Mærsk Oil
 • Fysiker hos Statens Institut for Strålebehandling
 • Gymnasielærer i Fysik og Biologi
 • Ingeniør hos DELTA
 • Forsker og udvikler af vejrprognosemodeller ved DMI
 • Risk Manager hos Nordea
 • Udviklingsingeniør hos National Oilwell Varco
 • Fysiker hos COWI
 • Hospitalsfysiker på Bispebjerg Hospital
 • Modeludvikler hos DONG Energy Windpower
 • Analytiker hos Danske Bank
 • Underviser på HTX i Matematik og Fysik
 • Examiner hos Patent- og Varemærkestyrelsen
 • Webdesigner med eget firma
 • Geofysiker hos Statoil
 • Konsulent på Institut for Naturfagsdidaktik
 • Optisk ingeniør hos Ibsen Photonics
 • Funktionær hos Danmarks Statistik
 • Systemanalytiker hos Energinet.dk
 • Klimaforsker hos DMI