Ph.d.-uddannelsen

Forskeruddannelsen er et 3-årigt heltidsstudium, som afsluttes med en videnskabelig afhandling, hvorefter man opnår en akademisk ph.d.-grad. Uddannelsen er tilknyttet et universitet eller en anden højere uddannelsesinstitution, og adgangskravet for at søge er en afsluttet kandidateksamen. Det er dog muligt at begynde som forskerstuderende inden sin kandidatgrad, som man så kan afslutte under forløbet, der bliver forlænget til 4 år.

Uddannelsen består af et selvstændigt forskningsprojekt, og desuden skal man deltage i relevante kurser, man skal undervise eller på anden måde formidle viden, deltage i konferencer, og ofte vil man noget af tiden opholde sig på en anden forskningsinstitution - gerne i udlandet.

På grundlag af det selvstændige forskningsarbejde skriver man en videnskabelig afhandling, der vurderes af et bedømmelsesudvalg, og som skal forsvares ved et offentligt forsvar.

Som ph.d.-studerende er man både studerende og samtidig ansat som forsker med løn. Man kan søge en ledig stilling, som slås op, eller man kan selv foreslå et forskningsprojekt sammen med en vejleder og søge penge fra andre institutioner og fonde som hel- eller delfinansiering.

Niels Bohr Institutet får antaget 45-50 nye ph.d.-studerende om året, og i alt er der på instituttet tilknyttet ca. 150 studerende, som er i gang med en ph.d.-uddannelse. Det er en fordobling i forhold til for bare 5-6 år siden, og instituttet arbejder hele tiden på at tiltrække nye, talentfulde ph.d.-studerende.