Interview med Sune Lehmann

Færdiguddannet kandidat i de fysiske fag

Udenfor er der 34 grader varmt, men hvor jeg sidder - på en typisk amerikansk diner i Nashville, Tennessee - snurrer airconditionanlægget roligt i baggrunden, og bringer temperaturen til et niveau, hvor jeg kan koncentrere mig om min kaffe, min laptop og især om fysik. 

Jeg begyndte at læse fysik, fordi jeg gerne ville forstå verden, og fordi jeg gerne ville have svar på spørgsmål som: Hvorfor findes universet; hvorfor findes menneskene midt i dets uendelighed? Hvad er meningen med vore liv? Disse er spørgsmål, der bliver stillet af alle mennesker i alle kulturer (desværre er der mange, der glemmer at blive ved med at stille dem ud over 11 års alderen). Det første og mest primitive svar på disse spørgsmål stammer fra religion - man forstår verden gennem myter og fortællinger. Ud over religionen findes der to andre felter, hvor man forsøger at svare på spørgsmål om, hvorfor verden er, som den er: Inden for Filosofi og Fysik.

Mit hovedfag er fysik, men jeg har også et sidefag i filosofi. Da jeg begyndte at læse, var jeg sikker på, at filosofi ville være det mest spændende af de to fag, men jeg fandt hurtigt ud af, at det forholdt sig præcis omvendt. Filosofiens force er, at den spænder meget bredt; man undersøger spørgsmål inden for alle menneskelivets facetter: moral, skønhed og eksistens er alle ting, der falder inden for filosofiens område. Problemet er svarene. Filosofiens metode er at opremse alle de halvvejs fornuftige ting, der er blevet sagt om et emne siden de gamle grækere og derefter forsøge at formulere nogle tanker, der ikke har samme problemer som de ting, der tidligere er blevet sagt. Men man kan aldrig vide, om man er kommet et eneste skridt nærmere sandheden - man kan blot diskutere frem og tilbage, indtil man ikke orker mere. Dette er meget deprimerende for en person, der søger sandheden om verden.

Fysikken er den eneste gren af filosofien (ja, du læste rigtigt), som nogensinde har produceret resultater, der har nogen form for fasthed og soliditet. Inden for fysikken er det rent faktisk muligt at finde svar. Og ikke nok med det. De svar, man finder, er mere poetiske, farverige og forvirrende, end den mest sindsforstyrrede digter nogensinde kunne have fundet på. Tænk bare på Einsteins relativitetsteorier eller på kvantemekanikken. Fysik i gymnasiet kan være en kedelig affære, men fysik på universitetet er det mest spændende, man kan beskæftige sig med.

Netop derfor sidder jeg på en café undervejs på turen fra USAs østkyst til Californien og skriver om fysik. Og derfor bruger jeg uforholdsmæssigt meget af denne uansvarligt fede tur sammen med min kæreste på at tænke på, hvor meget jeg glæder mig til at komme tilbage til København og gå i gang med en ph.d. i fysik.