Undervisning og opbygning

Forskningsmiljøet på fysik er præget af en høj grad af internationalt samarbejde, og du får mulighed for at indgå i dette netværk – enten gennem gæster på instituttet eller ved selv at rejse ud.

Kurser

Kandidatuddannelsen er bygget op af et års videregående kurser, som primært er engelsksprogede. Kurserne indeholder forskellige elementer med både mundtlige fremstillinger, skriftlige prøver og aflevering af rapporter, computerøvelser samt eksperimentelle aktiviteter.

Beskrivelser af de fleste kurser for fysikstuderende kan findes i kursusdatabasen.

Specialiseringer

På fysik skal du vælge mellem disse seks specialiseringer:

Du har også mulighed for at læse Fysik med sidefag.

Speciale

På uddannelsen bliver du tilknyttet en vejleder og en forskningsgruppe, der kan hjælpe dig med at vælge specialeemne og kurser. Du afslutter studiet med et speciale på 45 eller 60 ECTS (30 ECTS hvis du læser fysik med sidefag).

Når du begynder på dit speciale skal du sammen med specialevejlederen udarbejde en specialekontrakt, der skal sætte rammerne for specialet. Indholdet er bl.a. en overordnet beskrivelse af emnet for specialestudiet og en afleveringsdato for specialeafhandlingen.

Specialeemner kan fx være:

 • Måling på ultra-kolde atomer i optiske fælder.
 • Numerisk simulering af en cyklon.
 • Analyse af data fra partikelacceleratorer, fx CERN.
 • Undersøgelse af sammenhæng mellem tidevandskræfter og seismisk aktivitet.
 • Fremstilling af apparatur til synkrotron.
 • Modellering af lav-masse protostjerner.
 • Anvendelse af røntgenstråling til bestemmelse af proteinstruktur.
 • Faststoffysisk realisation af kvantekomputer.
 • Rumlige strukturer og regulering i biologiske systemer.
 • Matematisk teori for turbulens i strømmende væsker.
 • Estimering af tykkelsen af iskapperne på Mars.