Specialiseringer i fysik

Der er seks specialiseringer på kandidatuddannelsen i fysik. Derudover kan du læse fysik med sidefag.

Astrofysik

I specialiseringen i Astrofysik får du adgang til observationer fra verdens kraftigste jord- og rumbaserede teleskoper. Du lærer om simulationer på stor skala, instrumenter og teoretiske astrofysiske teorier for galakser og de strukturer, de er en del af, exoplaneter og stjerne- og planetdannelse.

Læs mere om specialiseringen i astrofysik

Biofysik

I specialiseringen I Biofysik lærer du om hvordan fysikken har formet vores moderne liv mht. medicinsk behandling og spredning af sygdomme. Du lærer om grundlæggende forskning, der undersøger livets processer, og du arbejder med den nyeste teknologi for at undersøge de fysiske processer i celler, foldning af DNA, cellemekanik, tilpasning af væv og strukturerne i bløde materialer. 

Læs mere om specialiseringen i biofysik

Klima- og geofysik

I specialiseringen i Klima- og Geofysik studerer du de fundamentale fysiske processer, der har formet Jorden, og du lærer om forskning i is og klima som har været banebrydende for vores forståelse af Jordens klimasystem. Du lærer om komplekse modeller for klimasystemer, hvordan du kan analysere Jordobservationer, Jordens og planeternes struktur, og hvordan du kan bruge din viden til at støtte op under den grønne omvæltning i samfundet.

Læs mere om specialiseringen i klima- og geofysik

Computational physics

I specialiseringen I Computational Physics bruger du simulationer og avanceret dataanalyse til at imødegå det voksende behov for optimering og systematisk brug af data til forudsigelser af enhver slags. Du lærer beregnings-værktøjer til at finde den optimale løsning, udføre avancerede simulationer og bruge kunstig intelligens, og hvordan du kan bruge metoderne i klimavidenskab, astrofysik, industrielle sammenhænge, forecasting i informationsteknologi.

Læs mere om specialiseringen i computational physics

Fysik

Specialiseringen i fysik giver dig mulighed for at kombinere forskellige fysiske discipliner eller at skræddersy din uddannelse inden for et forskningsfelt, der ikke er dækket af de andre specialiseringer. Især komplekse systemers fysik og beregningsfysik er oplagte muligheder.

Læs mere om specialiseringen i fysik

Kvantefysik

I specialiseringen i Kvantefysik studerer du den fascinerende fysiske verden fra elementarpartiklernes skala til hele universets dimensioner. Det førende program i kvantefysik på Niels Bohr Instituttet giver dig viden og færdigheder til at beskrive rumtiden og elementarpartiklerne såvel som makroskopiske og mikroskopiske fænomener i faste og bløde materialer, og det forbereder dig på at bruge din viden inden for moderne kvanteteknologi.

Læs mere om specialiseringen i kvantefysik