Specialiseringer i fysik

Der er seks specialiseringer på kandidatuddannelsen i fysik. Derudover kan du læse fysik med sidefag.

Astrofysik

Astrofysik er den gren af fysikken som studerer fænomener i verdensrummet/universet/kosmos i form af stjerner, galakser, og stofferne imellem dem - i teori og gennem astronomiske observationer. 

Læs mere om specialiseringen i astrofysik

Biofysik

Moderne biologisk fysik eller biofysik er en blanding af fysik på nanoskala, komplekse systemers fysik og kvantitativ biologi. Forståelsen af liv og livsprocesser er et centralt grundvidenskabeligt mål, der også gør det muligt for os at udvikle nye redskaber til sygdomsbekæmpelse. I medicinsk sammenhæng anvendes fysikken især til strålebehandlinger og medicinsk billeddiagnostik. Begge områder kræver stor fysisk forståelse.

Læs mere om specialiseringen i biofysik

Klima- og geofysik

En geofysiker bruger videnskabelige metoder i sammenhæng med data fra fx feltarbejde, laboratorieforsøg og satellitbaserede målinger til at beskrive problemstillinger, der kan give os en bedre forståelse af Jorden og dens klima.

Læs mere om specialiseringen i klima- og geofysik

Computational physics

Beregninger og data spiller sammen med alle grene af fysikken. På denne specialisering udnytter du din fysiske forståelse til at udvikle avancerede statistiske metoder og algoritmer og til at arbejde med simulering og databehandling på et højt videnskabeligt plan.

Læs mere om specialiseringen i computational physics

Fysik

Specialiseringen i fysik giver dig mulighed for at kombinere forskellige fysiske discipliner eller at skræddersy din uddannelse inden for et forskningsfelt, der ikke er dækket af de andre specialiseringer. Især komplekse systemers fysik og beregningsfysik er oplagte muligheder.

Læs mere om specialiseringen i fysik

Kvantefysik

Kvantefysikken beskæftiger sig med universets mindste byggesten på længdeskaler, hvor naturlovene ikke opfører sig, som vi ellers ville forvente. Partikler bliver til bølger, og bølger til partikler, og kvanteteleportation bliver pludselig en realitet. Dette er specialiseringen for dig, der interesserer dig for partikelfysik, faste stoffers fysik, kvanteoptik og meget mere. Du får mulighed for at arbejde med eksperimenter, teori og computersimuleringer.

Læs mere om specialiseringen i kvantefysik