Specialisering i astrofysik

Astrofysik er en specialisering på kandidatuddannelsen i de fysiske fag.

I specialiseringen i Astrofysik får du adgang til observationer fra verdens kraftigste jord- og rumbaserede teleskoper. Du lærer om simulationer på stor skala, instrumenter og teoretiske astrofysiske teorier for galakser og de strukturer, de er en del af, exoplaneter og stjerne- og planetdannelse.

Klassisk astronomi blev oprindeligt forbundet med visuelle eller optiske observationer. I dag har avanceret teknologi gjort det muligt for astrofysikere at studere signaler over det meste af det elektromagnetiske spektrum. På den måde opnår vi et langt bedre billede af, hvad universet indeholder, og hvordan det er opbygget.

I praksis indeholder moderne astronomisk forskning en anselig mængde fysik. Det er nemlig nødvendigt med en god indsigt i fysik for at kunne beskrive og forstå luminositet, tæthed, temperatur og kemisk sammensætning i de forskellige astronomiske objekter og fænomener, som astrofysikere i dag beskæftiger sig med. Da det er et meget bredt emneområde, er det nødvendigt for en astrofysiker at beherske elementer fra mange fysiske discipliner lige fra klassisk fysik til kvantemekanik, samt at være velbevandret i matematiske fysiske metoder.

Studieforløb

Du kan med fordel bruge dine valgfrie og begrænset valgfrie kurser til at skabe et studieforløb, hvor du beskæftiger dig mere indgående med et emneområde i løbet af specialiseringen. Klik på nedenstående link for at se, hvordan det anbefalede studieforløbet er sammensat:

Du har dog også mulighed for at skræddersy uddannelsen med en blanding af kurser og projekter, der er relevante for netop dig.

Specialiseringens opbygning

Der er fire forskellige uddannelsesforløb i specialiseringen i astrofysik, afhængig af om du har studiestart i september eller i februar, samt om du skriver et speciale på 45 eller 60 ECTS. Nedenfor er der taget udgangspunkt i, at du starter på uddannelsen i september.

Forløb 1 – speciale 45 ECTS:

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Theoretical Astrophysics Observational Astrophysics Begrænset valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus
Begrænset valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus Valgfrit kursus Valgfrit kursus
2. år Begrænset valgfrit kursus Speciale 
Begrænset valgfrit kursus

 

Forløb 2 – speciale 60 ECTS:

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Theoretical Astrophysics Observational Astrophysics Begrænset valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus
Begrænset valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus Valgfrit kursus Valgfrit kursus
2. år Speciale 

Begrænset valgfrie kurser

Du skal vælge dine begrænset valgfrie kurser fra listen herunder. Klik på kursusnavnet for at se en nærmere beskrivelse af kursets indhold.