Astrofysik: Studieforløb – Astrofysik

Studieforløbet i astrofysik kan følges under specialiseringen i astrofysik. Du kan også sammensætte dit eget studieforløb ved at vælge andre valgfrie eller begrænset valgfrie kurser end dem, der er foreslået her.

Vi har valgt kun at lave et enkelt anbefalet studieforløb inden for astronomi / astrofysik. Inden for dette forløb er det dog muligt at vælge specifikke kurser eller projekter, der giver dig særlig viden inden for forskellige områder af astronomien og astrofysikken.

I skemaet herunder kan du se vores forslag til, hvilke valgfrie og begrænset valgfrie fag du bør følge for at fokusere din specialisering på astrofysik. Eksemplet tager udgangspunkt i, at du har studiestart i september:

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Theoretical Astrophysics Observational Astrophysics

Vælg 2 af følgende:

Exoplanets and Astrobiology

Gravitational Dynamics and Galaxy Formation

Advanced Methods in Applied Statistics

Valgfrit kursus

Projekt uden for kursusregi

Vælg 2 af følgende:

The Interstellar Medium and the Formation of Stars and Planets

Valgfrit kursus

Projekt uden for kursusregi

Vælg 1 af følgende:

Astronomical Data Processing

Cosmology (Astro3)*

Valgfrit kursus

Projekt uden for kursusregi

Vælg 1 af følgende:

Computational Astrophysics

Particle Physics and the Early Universe

Stjerner og planeter (Astro2)*

Extragalactic Astrophysics (Astro4)*

Valgfrit kursus

Projekt uden for kursusregi

2. år Speciale

* Dette er et bachelorkursus. Hvis ikke du har taget det på bacheloruddannelsen, er det en god idé at tage det her som valgfrit kursus. Der er dog højst plads til to valgfri kurser i alt.