Biofysik: Studieforløb – Biofysik

Studieforløbet i biofysik kan følges under specialiseringen i biofysik. Du kan også sammensætte dit eget studieforløb ved at vælge andre valgfrie eller begrænset valgfrie kurser end dem, der er foreslået her.

Med studieforløbet i biofysik får du en kvantitativ fysisk forståelse af livets processer og byggesten. Du kan enten vælge et mere teoretisk forløb, som vil lære dig at opstille testbare matematisk-fysiske modeller for, hvordan enkeltdelene spiller sammen og danner funktionelle feedback systemer, eller du kan vælge en mere eksperimentel specialisering, hvor du vil blive oplært i de nyeste biofysiske eksperimentelle teknikker – fx enkeltmolekyle-teknikker og super-resolutions-mikroskopi, eller røntgen og neutronspredning, som bruges til kvantitative og strukturelle undersøgelser af biologiske systemer fra enkelt molekyle til cellulært niveau.

Forløbet har især fokus på:

  • Stamceller, kvantitativ forståelse af en stamcelle’s udvikling og differentieringsprocesser.
  • Strukturel biofysik, hvor der anvendes f.eks. røntgen og neutronspredning til at undersøge strukturen af molekylære og cellulære byggestene.
  • Komplekse biologiske systemer, netværksdannelse, epidemiologi.
  • Membran-biofysik og termodynamik.
  • Biofotonik på nano-skala, plasmoniske nanopartikler.

En kandidatgrad med specialisering i bio- og medicinsk fysik giver typisk adgang til en forskerkarriere eller til et job i den hastigt udviklende medicinalindustri, hvor der også er mange muligheder for karrierer inden for forskning og udvikling.

Biofysik er tæt forbundet med komplekse systemers fysik.

I skemaet herunder kan du se vores forslag til, hvilke valgfrie og begrænset valgfrie fag du bør følge for at fokusere din specialisering på biofysik. Eksemplet tager udgangspunkt i, at du har studiestart i september:

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Biophysics of Cells and Single Molecules Dynamical Models in Molecular Biology Physics of Biological Nonequilibrium Systems Diffusive and Stochastic Processes

Vælg 1 af følgende:

Complex Physics

valgfrit kursus

projekt uden for kursusregi

Vælg 1 af følgende:

Applied Statistics: From Data to Results

valgfrit kursus

projekt uden for kursusregi

Vælg 1 af følgende:

Continuum Mechanics

Experimental X-ray Physics

Vælg 1 af følgende:

Physics of Molecular Diseases

Neutron Scattering

Applied Programming

Particle Detectors and Beams

2. år Speciale