Computational physics

Computational physics er en specialisering på kandidatuddannelsen i de fysiske fag, som udspringer fra paradigmet om, at stort set alle beregningsmæssige problemer har deres udspring i fysik.

De fleste emner i fysik er for komplicerede til, at man på simpel måde kan sammenligne teori med eksperiment, og selv givet det teoretiske grundlag kan konsekvenserne være umulige at overskue. Computational physics bygger bro mellem teoretisk og eksperimentel videnskab, og med computerkraftens vækst har feltet gjort sit indtog i stort set alle grene af naturvidenskab. Desuden er behandlingen af data i sig selv blevet den del af emnet (Big Data).

I denne specialisering  udnytter du din fysiske forståelse til at udvikle avancerede statistiske metoder og algoritmer og til at arbejde med simulering og databehandling på et højt videnskabeligt plan. Her lærer du en række metoder, der sætter dig i stand til at finde den bagvedliggende fysik i dataene.

Specialiseringen gør dig i stand til at løse en bred vifte af problemer ved hjælp af numeriske metoder. Du bliver i stand til at udvælge den optimale løsningsmetode og vurdere nøjagtigheden af resultatet.

Computational physics spænder over kurser inden for f.eks. maskinlæring og data management, parallelle beregninger, distribuerede systemer og kurser med et beregningsfokus inden for en given fysisk disciplin så som astrofysik, biofysik eller geofysik.

Studieforløb

Du kan med fordel bruge dine valgfrie og begrænset valgfrie kurser til at skabe et studieforløb, hvor du beskæftiger dig mere indgående med et emneområde i løbet af specialiseringen. Det er især oplagt, at du målretter din specialisering i denne retning:

Du har dog også mulighed for at skræddersy uddannelsen med en blanding af kurser og projekter, der er relevante for netop dig.

Specialiseringens opbygning

Der er seks forskellige uddannelsesforløb i specialiseringen i computational physics, afhængig af om du har studiestart i september eller i februar, hvor stort et speciale du skriver, samt hvornår du påbegynder specialet. Nedenfor er der taget udgangspunkt i, at du starter på uddannelsen i september.

Forløb 1 – speciale på 45 ECTS:

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Scientific Computing Inverse Problems Begrænset valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus
Begrænset valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus Valgfrit kursus Valgfrit kursus
2. år Begrænset valgfrit kursus Speciale
Begrænset valgfrit kursus

  

Forløb 2 – speciale på 60 ECTS

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Scientific Computing Inverse Problems Valgfrit kursus Valgfrit kursus
Begrænset valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus
2. år Speciale


Begrænset valgfrie kurser

Du skal vælge dine begrænset valgfrie kurser fra listen herunder. Klik på kursusnavnet for at se en nærmere beskrivelse af kursets indhold.

OBS: Listen er baseret på studieåret 2020/2021 og er derfor kun vejledende. Den endelige liste over begrænset valgfrie kurser i studieåret 2021/2022 er klar på siden i foråret 2021.