Geofysik: Studieforløb – Geofysik

Studieforløbet i geofysik kan følges under specialiseringen i geofysik. Du kan også sammensætte dit eget studieforløb ved at vælge andre valgfrie eller begrænset valgfrie kurser end dem, der er foreslået her.

Vi har valgt kun at lave et enkelt anbefalet studieforløb inden for geofysik. Inden for dette forløb er det dog muligt at vælge specifikke kurser eller projekter, der giver dig særlig viden inden for forskellige områder af geofysikken, så som meteorologi, fastjordsfysik, klimafysik, oceanografi mm..

I skemaet herunder kan du se vores forslag til, hvilke valgfrie og begrænset valgfrie fag du bør følge for at fokusere din specialisering på geofysik. Eksemplet tager udgangspunkt i, at du har studiestart i september:

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Earth and Climate Physics Inverse Problems

Vælg 2 af følgende:

Vælg 2 af følgende:

Vælg 1 af følgende:

 

Vælg 1 af følgende:

2. år Speciale

 

     Obligatorisk kursus
     Begrænset valgfrit / valgfrit kursus

* Dette kursus er fra kandidatuddannelsen i Klimaforandringer, og det kan indgå som et valgfrit element på uddannelsen. Der må højst vælges to valgfri kurser i alt.
** Disse to kurser afholdes hvert andet år, skiftevis.