Geofysik: Studieforløb – Geofysiske data og simulering

Studieforløbet i geofysiske data og simulering kan følges under specialiseringen i geofysik. Du kan også sammensætte dit eget studieforløb ved at vælge andre valgfrie eller begrænset valgfrie kurser end dem, der er foreslået her.

Data fra Jorden og klimasystemet indsamles fra rummet, luften og moderne automatiske systemer. De afslører dynamiske processer og planetens indre struktur, atmosfære og ocean. I studieforløbet i geofysisk data og simulering kommer du til at fokusere på de færdigheder, der er nødvendige for at analysere de enorme mængder moderne geofysiske data og for at simulere Jord-systemets processer.

I skemaet herunder kan du se vores forslag til, hvilke valgfrie og begrænset valgfrie fag du bør følge for at fokusere din specialisering på geofysiske data og simulering. Eksemplet tager udgangspunkt i, at du har studiestart i september:

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4

1. år
Earth and Climate Physics Inverse Problems Continuum Mechanics Advanced Seismology

Scientific Computing

Vælg 1 af følgende:

High Performance Parallel Computing*

Vælg 1 af følgende:

2. år Speciale


* Dette kursus kan vælges som valgfrit. Du kan vælge op til 2 kurser (15 ECTS) helt valgfrit.
** Dette kursus afholdes hvert andet år.