Geofysik: Studieforløb – Klimadynamik

Studieforløbet i klimadynamik kan følges under specialiseringen i geofysik. Du kan også sammensætte dit eget studieforløb ved at vælge andre valgfrie eller begrænset valgfrie kurser end dem, der er foreslået her.

Jordens klimasystem er et komplekst dynamisk system, som interagerer med biosfæren og den faste jord. I studieforløbet i klimadynamik kommer du til at studere atmosfæren og havets fysiske og dynamiske processer, såvel som sammenhængen med kulstofkredsløbet og Jordens klimas udvikling. Du bruger numeriske modeller for fx vejrforudsigelse, havcirkulation og koblede processer i Jord-systemet. Du kommer til at udvikle færdigheder indenfor numerisk modellering og simulering som kan anvendes til klimaforudsigelse, studier af paleo-klima og generelle studier af dynamiske systemer.

I skemaet herunder kan du se vores forslag til, hvilke valgfrie og begrænset valgfrie fag du bør følge for at fokusere din specialisering på geofysik. Eksemplet tager udgangspunkt i, at du har studiestart i september: