Specialisering i kvantefysik

Kvantefysik er en specialisering på kandidatuddannelsen i de fysiske fag.

Kvantefysikken beskæftiger sig med universets mindste byggesten på længdeskaler, hvor naturlovene ikke opfører sig, som vi ellers ville forvente. Partikler bliver til bølger, og bølger til partikler, og kvanteteleportation bliver pludselig en realitet. Dette er specialiseringen for dig, der interesserer dig for partikelfysik, faste stoffers fysik, kvanteoptik og meget mere. Du får mulighed for at arbejde med eksperimenter, teori og computersimuleringer.

Udgangspunktet i denne specialisering er et avanceret kursus i videregående kvantemekanik. Kurset giver i høj grad mulighed for at gå dybere ned i en specifik gren af fysikken.

Studieforløb

Du kan med fordel bruge dine valgfrie og begrænset valgfrie kurser til at skabe et studieforløb, hvor du beskæftiger dig mere indgående med et emneområde i løbet af specialiseringen. Det er især oplagt, at du målretter din specialisering i en af følgende retninger:

Men der er også mulighed for at skræddersy uddannelsen med en blanding af kurser og projekter, der er relevante for netop dig.

Specialiseringens opbygning

Der er fire forskellige uddannelsesforløb i specialiseringen i kvantefysik, afhængig af om du har studiestart i september eller i februar, samt hvornår du påbegynder dit speciale. Nedenfor er der taget udgangspunkt i, at du starter på uddannelsen i september.

Forløb 1 – speciale 45 ECTS:

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Advanced Quantum Mechanics Begrænset valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus
Begrænset valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus Valgfrit kursus Valgfrit kursus
2. år Begrænset valgfrit kursus Speciale
Begrænset valgfrit kursus

Forløb 2 – speciale 60 ECTS:

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Advanced Quantum Mechanics Begrænset valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus
Begrænset valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus Valgfrit kursus Valgfrit kursus
2. år Speciale

Begrænset valgfrie kurser

Du skal vælge dine begrænset valgfrie kurser fra listen herunder. Klik på kursusnavnet for at se en nærmere beskrivelse af kursets indhold.

OBS: Listen er baseret på studieåret 2020/2021 og er derfor kun vejledende. Den endelige liste over begrænset valgfrie kurser i studieåret 2021/2022 er klar på siden i foråret 2021.