Kvantefysik: Studieforløb – Kvanteoptik

Studieforløbet i kvanteoptik kan følges under specialiseringen i kvantefysik. Du kan også sammensætte dit eget studieforløb ved at vælge andre valgfrie eller begrænset valgfrie kurser end dem, der er foreslået her.

Moderne forskning indenfor kvantefysik går ud på at kunne kontrollere kvante-mekaniske systemer med mange elementer, som indbyrdes påvirker hinanden – det involverer kvantetilstande af lys, samspillet mellem lys og stof, atomare gasser og kondensater, og faststoffysik på nanometerskala ved ultralave temperaturer.

I skemaet herunder kan du se vores forslag til, hvilke valgfrie og begrænset valgfrie fag du bør følge for at fokusere din specialisering på kvanteoptik. Du kan også kontakte underviserne på de anbefalede kurser. De kan hjælpe med at tilrettelægge et forløb, der passer til dig.

Eksemplet herunder tager udgangspunkt i, at du har studiestart i september: 

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Advanced Quantum Mechanics

Vælg 2 af følgende:

Applied Statistics: from Data to Results

Condensed Matter Theory 1 (CMT1)

Begrænset valgfrit kursus

Valgfrit kursus

Projekt uden for kursusregi

Advanced Quantum Optics and Photonics Quantum Information
Quantum Optics

Vælg 1 af følgende:

Begrænset valgfrit kursus

Valgfrit kursus

Projekt uden for kursusregi

Vælg 1 af følgende:

Begrænset valgfrit kursus

Valgfrit kursus

Projekt uden for kursusregi

2. år  Speciale