Kvantefysik: Studieforløb – Teoretisk Faststoffysik

Studieforløbet i teoretisk faststoffysik kan følges under specialiseringen i kvantefysik. Du kan også sammensætte dit eget studieforløb ved at vælge andre valgfrie eller begrænset valgfrie kurser end dem, der er foreslået her.

For at kunne beskrive kvantemekaniske systemer med mange partikler, så som kolde atomare gasser, neutronstjerner, kvantevæsker, kvantemagneter, metaller og superledere har du brug for at lære en række kvantefeltteoretiske metoder til anvendelse i statistisk fysik. Metoder fra analytisk mekanik bliver inddraget og kvantiseret, og metoder fra avanceret kvantemekanik bringes i anvendelse til f.eks. at regne på elektroniske komponenter på nanoskala og kvanteinformationssystemer, samt til at forstå nye former for symmetribrud og faseovergange i forskellige former for vekselvirkende mangepartikelsystemer.

I skemaet herunder kan du se vores forslag til, hvilke valgfrie og begrænset valgfrie fag du bør følge for at fokusere din specialisering på teoretisk faststoffysik. Eksemplet tager udgangspunkt i, at du har studiestart i september:

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Advanced Quantum Mechanics Condensed Matter Physics 2 Condensed Matter Theory 2

Vælg 2 af følgende:

Advanced Topics in Condensed Matter Theory

Neutron Scattering

Quantum Information

Quantum Magnetism

Vælg 1 af følgende:

Condensed Matter Theory 1

Vælg 1 af følgende:

Nanophysics 1 - Quantum Nano-electronics

Quantum Field Theory 1

Advanced Quantum Optics and Photonics

2. år Speciale


*dette er et bachelorkursus. Hvis ikke du har taget det på bacheloruddannelsen, er det en god idé at tage det her som valgfrit kursus.