Kvantefysik: Studieforløb – Teoretisk højenergifysik og kosmologi

Studieforløbet i teoretisk højenergifysik og kosmologi kan følges under specialiseringen i kvantefysik. Du kan også sammensætte dit eget studieforløb ved at vælge andre valgfrie eller begrænset valgfrie kurser end dem, der er foreslået her.

Studieforløbet giver en indføring i de vigtigste moderne teorier om, hvad alting består af, hvordan de fundamentale naturkræfter fungerer, og hvordan Universet startede. Kvantefeltteori og standard-modellen i partikelfysik beskriver vores nuværende viden om Universets allermindste bestanddele. Den almene relativitetsteori beskriver tyngdekraften, sorte huller, tyngdebølger og kosmologi. Endelig introduceres moderne teorier om, hvordan kvantefeltteori og almen relativitetsteori kan forenes.

I skemaet herunder kan du se vores forslag til, hvilke valgfrie og begrænset valgfrie fag du bør følge for at fokusere din specialisering på teoretisk højenergifysik og kosmologi. Eksemplet tager udgangspunkt i, at du har studiestart i september:

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Advanced Quantum Mechanics Elementary Particle Physics Quantum Field Theory 1 Fundaments of High-Energy Astrophysics and Particle Astrophysics
General Relativity and Cosmology Particle Physics and the Early Universe Modern Methods for Particle Scattering

Vælg 1 af følgende:

Introduction to String Theory*

Introduction to Gauge/Gravity Duality**

Advanced Topics in QFT & Gravity***

2. år

Speciale

* udbydes kun lige år

** udbydes kun ulige år

*** udbydes for første gang i studieåret 2021/22, men kan følges i 2021 som et projekt uden for kursusregi.