Kandidat i fysiske fag – Københavns Universitet

Kandidatuddannelsen i fysiske fag på Københavns Universitet

Kandidat i fysiske fag (fysik, astrofysik, geofysik, kvantefysik, computational physics, bio- og medicinsk fysik og fysik med sidefag)

Som kandidatstuderende i de fysiske fag har du rig mulighed for at fordybe dig i de mange forskellige områder af fysikken. Fx planetfysik, partikelfysik, strålingsfysik, faststoffysik, kosmologi, komplekse systemers fysik, Jordens og klimaets fysik eller kvanteinformationsteknologi.

Uddannelsen er engelsksproget.

Tager du en kandidatuddannelse i de fysiske fag åbnes dørene til et internationalt forskningsmiljø på Københavns Universitet. Du kan arbejde med alt fra partikelfysik til aflæsning af klimaforandringer i den grønlandske indlandsis. Du kombinerer teori med laboratorieforsøg, projektarbejde og feltarbejde. Det giver dig værdifulde erfaringer med den nyeste teknologi og gør dig i stand til at beskrive den fysiske virkelighed bl.a. ved hjælp af eksperimenter og matematiske modeller.

Du skal vælge en af følgende specialiseringer:

Læs mere om uddannelsens faglige profil og jobmuligheder.