Ansøgning og optagelse

ucph studerende

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse eller en anden relevant uddannelse på samme niveau.

Ansøgningsprocedure

Ansøgningsproceduren afhænger af dit statsborgerskab og din uddannelsesbaggrund:

ER DU STATSBORGER I DK, EU, EØS ELLER SCHWEIZ?
ER DU STATSBORGER I ET LAND UDEN FOR EU, EØS ELLER SCHWEIZ?

Prioritering af ansøgere

Ansøgningskriterier

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end der er pladser på uddannelsen, sker udvælgelsen på baggrund af følgende prioritering:

  1. retskravsbachelorer
  2. bachelorer i fysik fra Københavns Universitet
  3. bachelor i fysik
  4. bachelorer i nanoscience, naturvidenskab og it, matematik, kemi og datalogi fra Københavns Universitet, eller et andet dansk eller nordisk universitet
  5. andre ansøgere

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere inden for en kategori end der er pladser på uddannelsen, sker udvælgelsen på baggrund af følgend ekriterier:

  • Det totale antal ECTS point indenfor det relevante akademiske felt (fysik) og dertilhørende karakterer. Hvis forskellige karaktersystemer gør sammenligning umulig, vil ansøgere blive prioriteret på baggrund af en individuel vurdering fra optagelsesudvalget.