Specialisering i astrofysik

Astrofysik er en specialisering på kandidatuddannelsen i de fysiske fag.

Astrofysik er den gren af fysikken, som studerer fænomener i verdensrummet/universet/kosmos i form af stjerner, galakser, og stofferne imellem dem - i teori og gennem astronomiske observationer.

Klassisk astronomi blev oprindeligt forbundet med visuelle eller optiske observationer. I dag har avanceret teknologi gjort det muligt for astrofysikere at studere signaler over det meste af det elektromagnetiske spektrum. På den måde opnår vi et langt bedre billede af, hvad universet indeholder, og hvordan det er opbygget.

I praksis indeholder moderne astronomisk forskning en anselig mængde fysik. Det er nemlig nødvendigt med en god indsigt i fysik for at kunne beskrive og forstå luminositet, tæthed, temperatur og kemisk sammensætning i de forskellige astronomiske objekter og fænomener, som astrofysikere i dag beskæftiger sig med. Da det er et meget bredt emneområde, er det nødvendigt for en astrofysiker at beherske elementer fra mange fysiske discipliner lige fra klassisk fysik til kvantemekanik, samt at være velbevandret i matematiske fysiske metoder.

Studieforløb

Du kan med fordel bruge dine valgfrie og begrænset valgfrie kurser til at skabe et studieforløb, hvor du beskæftiger dig mere indgående med et emneområde i løbet af specialiseringen. Klik på nedenstående link for at se, hvordan det anbefalede studieforløbet er sammensat:

Du har dog også mulighed for at skræddersy uddannelsen med en blanding af kurser og projekter, der er relevante for netop dig.

Specialiseringens opbygning

Der er fire forskellige uddannelsesforløb i specialiseringen i astrofysik, afhængig af om du har studiestart i september eller i februar, samt hvornår du påbegynder dit speciale. Nedenfor er der taget udgangspunkt i, at du starter på uddannelsen i september.

Forløb 1 – speciale påbegyndt på første år:

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Theoretical Astrophysics Observational Astrophysics
Speciale
2. år Speciale
Speciale

 

Forløb 2 – speciale påbegyndt på andet år:

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Theoretical Astrophysics Observational Astrophysics
2. år Speciale

     Obligatorisk kursus
     Begrænset valgfrit kursus
     Valgfrit kursus

Begrænset valgfrie kurser

Du skal vælge dine begrænset valgfrie kurser fra listen herunder. Klik på kursusnavnet for at se en nærmere beskrivelse af kursets indhold.