Fysiske fag med specialisering i bio- og medicinsk fysik – Københavns Universitet

Fysiske fag > Specialiseringer > Bio- og medicinsk fysik

Specialisering i bio- og medicinsk fysik

Bio- og medicinsk fysik er en specialisering på kandidatuddannelsen i de fysiske fag.

Moderne biologisk fysik eller biofysik er en blanding af fysik på nanoskala, komplekse systemers fysik og kvantitativ biologi. Forståelsen af liv og livsprocesser er et centralt grundvidenskabeligt mål, der også gør det muligt for os at udvikle nye redskaber til sygdomsbekæmpelse. I medicinsk sammenhæng anvendes fysikken især til strålebehandlinger og medicinsk billeddiagnostik. Begge områder kræver stor fysisk forståelse.

Studieforløb

Du kan med fordel bruge dine valgfrie og begrænset valgfrie kurser til at skabe et studieforløb, hvor du beskæftiger dig mere indgående med et emneområde i løbet af specialiseringen. Det er især oplagt, at du målretter din specialisering i en af følgende retninger:

Du har dog også mulighed for at skræddersy uddannelsen med en blanding af kurser og projekter, der er relevante for netop dig.

Specialiseringens opbygning

Der er fire forskellige uddannelsesforløb i specialiseringen i bio- og medicinsk fysik, afhængig af om du har studiestart i september eller i februar, samt hvornår du påbegynder dit speciale. Nedenfor er der taget udgangspunkt i, at du starter på uddannelsen i september.

Forløb 1 – speciale påbegyndt på første år:

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Biophysics of Cells and Single Molecules Dynamical Models in Molecular Biology
Speciale
2. år Speciale
Speciale

Forløb 2 – speciale påbegyndt på andet år:

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Biophysics of Cells and Single Molecules Dynamical Models in Molecular Biology
2. år Speciale

     Obligatorisk kursus
     Begrænset valgfrit kursus
     Valgfrit kursus

Begrænset valgfrie kurser

Du skal vælge dine begrænset valgfrie kurser fra listen herunder. Klik på kursusnavnet for at se en nærmere beskrivelse af kursets indhold.