Specialisering i fysik

Fysik er en specialisering på kandidatuddannelsen i de fysiske fag.

Du vælger denne specialisering hvis du selv vil sammensætte din uddannelse. Du har næsten fuldstændig frihed til at vælge de kurser du gerne vil tage. Du opfordres til selv at målrette din uddannelse ved at vælge de for dig mest interessante kurser blandt det store udvalg af begrænset valgfri og valgfri kurser. Det er din uddannelse, så du bestemmer hvad du vil studere.

Der er kun 1 obligatorisk kursus, "Complex Physics", hvor du læere at beskrive og analysere ikke-lineære komplekse systemer og fysiske fænomener ved hjælp af simple kvantitative computermodeller.

Studieforløb

Du kan med fordel bruge dine valgfrie og begrænset valgfrie kurser til at skabe et studieforløb, hvor du beskæftiger dig mere indgående med et emneområde i løbet af specialiseringen.

Du har altså mulighed for at skræddersy uddannelsen med en blanding af kurser og projekter, der er relevante for netop dig.

Du kan også vælge at målrette din specialisering ved at følge nedenstående studieforløb:

Specialiseringens opbygning

Der er seks forskellige uddannelsesforløb i specialiseringen i fysik, afhængig af om du har studiestart i september eller i februar, hvor stort et speciale du skriver, samt hvornår du påbegynder specialet. Nedenfor er der taget udgangspunkt i, at du starter på uddannelsen i september.

Forløb 1 – speciale på 60 ECTS påbegyndt på første år:

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Complex Physics
Speciale
2. år Speciale
Speciale

 

Forløb 2 – speciale på 60 ECTS påbegyndt på andet år:

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Complex Physics
2. år Speciale

 

Forløb 3 – speciale på 45 ECTS påbegyndt på andet år:

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Complex Physics
2. år Speciale
Speciale

 

     Obligatorisk kursus
     Begrænset valgfrit kursus
     Valgfrit kursus

Begrænset valgfrie kurser

Du skal vælge dine begrænset valgfrie kurser fra listen herunder. Klik på kursusnavnet for at se en nærmere beskrivelse af kursets indhold.