Fysik: Studieforløb – Komplekse systemers fysik

Studieforløbet i komplekse systemers fysik kan følges under specialiseringen i fysik. Du kan også sammensætte dit eget studieforløb ved at vælge andre valgfrie eller begrænset valgfrie kurser end dem, der er foreslået her.

Komplekse systemers fysik forbindes ofte med biologiske systemer samt med netværksteori, turbulens eller den store kompleksitet, der ligger i fx økonomiske systemer. Når du anvender fysik på disse vidt forskellige områder, kan du opnå overraskende forståelse for systemer, der umiddelbart virker kaotiske.

Komplekse systemers fysik er også tæt forbundet med biofysik.

I skemaet herunder kan du se vores forslag til, hvilke valgfrie og begrænset valgfrie fag du bør følge for at fokusere din specialisering på komplekse systemer. Eksemplet tager udgangspunkt i, at du har studiestart i september:

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Complex Physics

Vælg 2 af følgende:


Continuum Mechanics

Diffusive and Stochastic Processes

Vælg 1 af følgende:

Vælg 1 af følgende:

Vælg 1 af følgende:

2. år

Vælg 1 af følgende:

Vælg 1 af følgende:

Speciale
Speciale

     Obligatorisk kursus
     Begrænset valgfrit / valgfrit kursus / speciale

* Dette kursus kan tages som valgfrit. Der må højst vælges 15 ECTS valgfri kurser på uddannelsen.