Specialisering i geofysik

Geofysik er en specialisering på kandidatuddannelsen i de fysiske fag.

En geofysiker bruger videnskabelige metoder i sammenhæng med data fra fx feltarbejde, laboratorieforsøg og satellitbaserede målinger til at beskrive problemstillinger, der kan give os en bedre forståelse af Jorden og dens klima.

Når du specialiserer dig som geofysiker, vælger du mellem kurser og specialeemner inden for følgende områder:

  • de fysisk/kemiske og dynamiske processer i atmosfæren, oceanerne, iskapperne og klimasystemet generelt, samt deres historie og indbyrdes vekselvirkninger.
  • analyser af iskerner med henblik på at forstå jordens klimahistorie og klimaændringer.
  • jordens indre struktur og tyngdefelt.
  • udvikling af matematiske metoder til analyse af geofysiske data.
  • overfladeprocesser, mineralogi og klima på Mars.
  • studier af solsystemets terrestriske planeter og måner.

Det er almindeligt, at geofysikere i løbet af deres studietid får international erfaring, enten ved selv at rejse ud, eller ved at indgå i instituttets internationale netværk. Forskningsmiljøet er præget af en stor grad af internationalt samarbejde, og Niels Bohr Institutet deltager i en række internationale projekter, herunder dybdeboringsprojekter på Grønland og Antarktis, satellitmissioner om Jorden og rummissioner til Mars.

Kravene til specialiseringen i geofysik er fleksible for at fremme tværvidenskabelige arbejdsmetoder og indfaldsvinkler.

Med en specialisering i geofysik kan du blive ansat i en række forskellige jobs inden for forskning, undervisning og formidling. Typiske ansættelsessteder for geofysikere er forskning og undervisning på universiteter, formidling eller forskning i den offentlige sektor (fx DMI eller GEUS), samt forskning og udviklingsarbejde i private virksomheder.

Studieforløb

Du kan med fordel bruge dine valgfrie og begrænset valgfrie kurser til at skabe et studieforløb, hvor du beskæftiger dig mere indgående med et emneområde i løbet af specialiseringen. Klik på nedenstående link for at se, hvordan det anbefalede studieforløbet er sammensat:

Du har dog også mulighed for at skræddersy uddannelsen med en blanding af kurser og projekter, der er relevante for netop dig.

Specialiseringens opbygning

Der er fire forskellige uddannelsesforløb i specialiseringen i geofysik, afhængig af om du har studiestart i september eller i februar, samt hvornår du påbegynder dit speciale. Nedenfor er der taget udgangspunkt i, at du starter på uddannelsen i september.

Forløb 1 – speciale påbegyndt på første år:

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Earth and Climate Physics Inverse Problems
Speciale
2. år Speciale
Speciale

 

Forløb 2 – speciale påbegyndt på andet år:

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Earth and Climate Physics Inverse Problems
2. år Speciale

 

     Obligatorisk kursus
     Begrænset valgfrit kursus
     Valgfrit kursus

Begrænset valgfrie kurser

Du skal vælge dine begrænset valgfrie kurser fra listen herunder. Klik på kursusnavnet for at se en nærmere beskrivelse af kursets indhold.