Kvantefysik: Studieforløb – Eksperimentel Faststoffysik

Studieforløbet i eksperimentel faststoffysik kan følges under specialiseringen i kvantefysik. Du kan også sammensætte dit eget studieforløb ved at vælge andre valgfrie eller begrænset valgfrie kurser end dem, der er foreslået her.

Materialers egenskaber på mikroskopisk og makroskopisk niveau hænger nøje sammen, og der er rigtig meget fysik i forståelsen af denne sammenhæng. Fysikken i faste stoffer kan både undersøges i laboratorier og i store forskningsfaciliteter, fx ved hjælp af højenergi røntgen eller med neutroner.

I skemaet herunder kan du se vores forslag til, hvilke valgfrie og begrænset valgfrie fag du bør følge for at fokusere din specialisering på eksperimentel faststoffysik. Eksemplet tager udgangspunkt i, at du har studiestart i september:

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Advanced Quantum Mechanics Condensed Matter Physics 2

Vælg 2 af følgende:

Vælg 2 af følgende:

Vælg 1 af følgende:

Condensed Matter Experiments
2. år

Vælg 1 af følgende:

Vælg 1 af følgende:

Speciale
Speciale

     Obligatorisk kursus
     Begrænset valgfrit / valgfrit kursus / speciale

* Anbefales kun her hvis du har taget Condensed Matter Physics 2 eller et tilsvarende kursus på din bacheloruddannelse.
** Dette er et bachelorkursus. Hvis ikke du har taget det på bacheloruddannelsen, er det en god idé at tage det her som valgfrit kursus.
*** Kun relevant hvis du har fulgt Condensed Matter Theory 1 eller et tilsvarende kursus, fx på din bachelor.